Prawo energetyczne

Zespół SK&S, specjalizujący się w prawie energetycznym oraz w projektach infrastrukturalnych związanych z energetyką, świadczy usługi doradztwa dla firm zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną, gazem i ciepłem oraz dla odbiorców. Praktyką w tym obszarze kieruje mec. Krzysztof Cichocki. Koncentrujemy się na doradzaniu firmom związanym z branżą energetyczną, które oczekują nie tylko znajomości prawa, ale i głębokiej, wynikającej z wieloletniego doświadczenia, wiedzy o sektorze energetycznym, jego ograniczeniach jak i wyzwaniach regulacyjnych czy antymonopolowych, połączonej z wiedzą o uwarunkowaniach technicznych związanych z funkcjonowaniem systemów energetycznych (elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych). W ciągu ostatnich kilkunastu lat doradzaliśmy takim firmom, jak m.in.: Grupa Energetyczna ENEA SA, Grupa RWE, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA.