Papiery wartościowe i rynki kapitałowe

SK&S uczestniczy aktywnie w transakcjach obejmujących wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, bieżącą obsługę spółek publicznych, emisję akcji i papierów dłużnych na rynkach polskich i zagranicznych, przejęcia i łączenie spółek publicznych, obsługę funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie regulacji publicznego obrotu i innych regulacji rynku kapitałowego. Posiadamy duże doświadczenie w projektach dotyczących sekurytyzacji aktywów.

Wprowadziliśmy kilka spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, jak również doradzaliśmy licznym innym spółkom publicznym w kwestiach dotyczących prawa papierów wartościowych. Ponadto udzielamy porad prawnych dotyczących rynku kapitałowego i papierów wartościowych kilku renomowanym międzynarodowym bankom inwestycyjnym.