Ochrona środowiska

Doradzamy firmom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody i świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Doświadczenia naszych prawników obejmują wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia regulacji środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na etapie procesu inwestycyjnego pomagamy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000) oraz doradzamy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska. Posiadamy również bogate doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin ze złóż oraz problematyką handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.