Ochrona danych osobowych

Kancelaria SK&S posiada wyspecjalizowany zespół prawników doradzających w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz w sprawach dotyczących tajemnic zawodowych.

W ramach naszej praktyki ochrony danych osobowych doradzamy we wszystkich obszarach związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności, a w szczególności:

 • opracowujemy oraz aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami IT, rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia do GIODO baz danych i ich aktualizacje, zgłoszenie do GIODO ABI;
 • doradzamy przy przekazywaniu danych za granicę do Państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych, w tym w zakresie wdrożenia Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych;
 • przygotowujemy analizy dotyczące przetwarzania danych w związku z nowoczesnymi usługami IT;
 • opracowujemy i aktualizujemy polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia, informacje i projekty zgód oraz oświadczeń dot. przetwarzania danych;
 • dysponujemy unikalnym doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing)
 • doradzamy w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych pracowników, w tym w związku ze wdrożeniem systemów zawiadamiania o nieprawidłowościach, monitoringiem pracowników, korzystaniem z firmowych urządzeń do celów prywatnych lub BYOD, prowadzeniem postępowań sprawdzających (background checks);
 • reprezentujemy Klientów w toku kontroli GIODO oraz w postępowaniu prowadzonym po przeprowadzonej kontroli, jak również w sprawach skarg osób, których dane dotyczą;
 • doradzamy przy naruszeniach bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych („wycieki” danych);
 • doradzamy w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań (np. FCPA, audyty z zakresu prawa konkurencji).

W zakresie problematyki ochrony tajemnicy bankowej Kancelaria doradza polskim oraz zagranicznym bankom, zarówno przygotowując opinie prawne, jak też opracowując oraz oceniając umowy z klientami, podmiotami z grupy, oraz kontrahentami zewnętrznymi, w tym insourcerami.

Kancelaria dysponuje również szerokim doświadczeniem w kwestiach związanych ze świadczeniem usług w chmurze obliczeniowej w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Doradzamy również w kwestiach związanych z tajemnicą osób wykonujących zawody medyczne, zwłaszcza w kontekście usług IT, usług online (cloud computing), nowoczesnych rozwiązań oferowanych konsumentom oraz w związku z doradztwem związanym z obrotem produktami leczniczymi.

Nasze ostatnie projekty:

 • doradzamy Microsoft w negocjacjach związanych z wdrażaniem chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych, w tym sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i ochrony zdrowia;
 • doradzamy podmiotom nabywającym portfele trudnych wierzytelności od polskich banków;
 • doradzaliśmy amerykańskiemu podmiotowi z sektora finansowego w sprawach związanych z procedurami sprawdzania przeszłości pracowników i podwykonawców;
 • doradzaliśmy polskim spółkom międzynarodowej grupy farmaceutycznej przy zatwierdzeniu w Polsce Wiążących Reguł Korporacyjnych;
 • reprezentowaliśmy międzynarodowego dostawcę usług online w postępowaniu prowadzonym przez GIODO w związku ze skargą osoby, której dane dotyczą w zakresie niewykonania prawa do bycia zapomnianym;
 • doradzaliśmy międzynarodowej sieci sklepów przy ocenie rozwiązania służącego do oceny i monitorowania zachowania klientów w ich sklepach.