Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami i tzw. działalności developerskiej – prowadzone w SK&S pod nadzorem mec. Radosława Waszkiewicza. Przeprowadzaliśmy liczne transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, projektami budowy infrastruktury oraz wynajmem powierzchni biurowych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej, tworzeniu firm developerskich oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Od lat doradzamy wielu znanym firmom developerskim przy nabywaniu przez nich nieruchomości handlowych oraz wznoszeniu obiektów biurowych i mieszkalnych. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych.