Nieruchomości i inwestycje budowlane

Departament nieruchomości SK&S, kierowany przez mec. Radosława Waszkiewicza, świadczy klientom wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną zarówno transakcji (nabycia, sprzedaży, najmu) jak i projektów inwestycyjnych (budowlanych) we wszystkich sektorach nieruchomości, w tym biurowych, handlowych, hotelowych, przemysłowych, logistyczno-magazynowych, mieszkaniowych, a także rolnych.

W naszej obsłudze efektywnie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie prawników z działu nieruchomości SK&S oraz z innych działów, w tym w szczególności korporacyjnego, podatkowego, finansowania nieruchomości, pomocy publicznej konkurencji, własności intelektualnej i procesowego.

Pracujemy od lat dla klientów nieruchomościowych o zróżnicowanym profilu: od międzynarodowych funduszy nieruchomościowych, deweloperów, sieci handlowych, w tym dyskontów i  hipermarketów, właścicieli i operatorów centrów handlowych, funduszy private equity, firm przemysłowych, po największe światowe korporacje międzynarodowe korzystające z nieruchomości lub inwestujące w nieruchomości użytkowane na potrzeby własnego biznesu (jako najemcy lub właściciele). Z wieloma z nich wytworzyliśmy długoletnią i głęboką relację.

Mamy szczególne bogate doświadczenie w sektorze nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Nasza ścisła współpraca z największymi kancelariami zagranicznymi i  międzynarodowymi w dużych międzynarodowych transakcjach portfelowych zapewnia naszym klientom dostęp do najnowszych trendów i know how z globalnego rynku nieruchomości.

Nasz usługi dla uczestników rynku nieruchomości obejmują w szczególności:

 • obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w tym spółek celowych i portfeli nieruchomości
 • badanie stanu prawnego oraz podatkowe nieruchomości i spółek celowych i holdingowych
 • planowanie struktur prawnych transakcji i inwestycji, w tym ich finansowania
 • planowanie i wdrażanie struktur korporacyjnych dla realizacji inwestycji nieruchomościowych (polskich i międzynarodowych), w tym realizowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć (joint venture)
 • obsługę prawną transakcji najmu nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowych, hotelowych i rozrywkowych – po stronie wynajmujących i najemców
 • obsługę prawną finansowania nabywania i zabudowy nieruchomości – po stronie klientów, sponsorów jak i podmiotów finansujących, w tym kompleksowa obsługa ustanawiania zabezpieczeń
 • kompleksową obsługę podatkową transakcji i inwestycji nieruchomościowych
 • obsługę prawną we wszystkich zakresach dotyczących zarządzania nieruchomościami (asset management)
 • obsługa prawna przetargów na roboty budowlane oraz negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych – zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji, w tym decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itd.
 • umowy w zakresie realizacji dróg, infrastruktury i służebności z władzami, dostawcami mediów i sąsiadami w związku z realizacją inwestycji budowlanych
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji nieruchomościowych
 • reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości
 • reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących kontraktów budowlanych