Motoryzacja

Nasz zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników zapewnia kompleksowe doradztwo dla branży motoryzacyjnej, w tym dla producentów, importerów oraz dealerów samochodów.

Obsługujemy firmy branży motoryzacyjnej od początku lat 90. Od tego czasu stale się rozwijamy zapewniając pełne wsparcie naszym klientom (w tym czołowym producentom, importerom i dystrybutorom kilku wiodących marek samochodowych) we wszystkich aspektach działania.

Do dyspozycji klientów oferujemy jeden z największych w Polsce interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się na co dzień branżą samochodową. Zawsze staramy się uwzględniać efekty komercyjne (biznesowe) proponowanych rozwiązań.

Nasze usługi obejmują wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działalnością podmiotów sektora motoryzacyjnego, a w szczególności:

1 .      Przygotowujemy dokumentację i doradzamy w odniesieniu do:

 • transakcji M&A w sektorze motoryzacyjnym, zarówno po stronie kupujących jak i sprzedawców. Mamy doświadczenia zarówno w prostych jak i w skomplikowanych międzynarodowych transakcjach realizowanych w różnych jurysdykcjach. W ostatnim czasie m.in. doradzaliśmy w międzynarodowej transakcji obejmującej m.in. nabycie polskich spółek zajmujących się produkcją pojazdów i części samochodowych,
 • umów związanych z produkcją pojazdów, podzespołów, komponentów, części zamiennych i akcesoriów (umowy produkcyjne),
 • umów dystrybucyjnych i dealerskich z generalnymi importerami, autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami samochodowymi (umowy dealerskie/serwisowe),
 • umów związanych ze sprzedażą na rzecz klientów końcowych pojazdów, części zamiennych i akcesoriów, zarówno na rzecz klientów biznesowych (B2B) jak i konsumentów (B2C),
 • programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych dla klientów lub pracowników sieci dealerskiej,
 • różnych form restrukturyzacji podmiotów z sektora motoryzacyjnego, w tym połączeń, przekształceń i podziałów,
 • programów sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej, np. przez przygotowanie lub weryfikację biuletynów, wytycznych lub innych komunikatów,
 • kwestii regulacyjnych dotyczących sektora motoryzacyjnego, w tym związanych z ochroną środowiska, recyklingiem oraz ELV (pojazdami wycofanymi z eksploatacji),
 • marketingu, reklamy i ekspozycji pojazdów, także z perspektywy regulacyjnej,
 • reklamacji klientów (B2B jak i B2C), w tym na gruncie rękojmi jak i gwarancji przy sprzedaży,
 • finansowania importerów i dealerów, w tym w odniesieniu do skomplikowanych struktur kredytowych i faktoringowych;
 • leasingu samochodów,
 • podatkowych (w tym VAT, akcyza, cła) związanych z działalnością operacyjną i restrukturyzacjami działalności dystrybucyjnej i dealerskiej,
 • ochrony danych osobowych, w tym dostosowania do RODO oraz nowych technologii (w tym dotyczących inteligentnych systemów w samochodach i ich wpływu na prywatność).

2.      Przeprowadzamy audyty oraz szkolenia dla sektora motoryzacyjnego, w tym w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, spraw pracowniczych, jak również danych osobowych.

3.       Reprezentujemy producentów oraz importerów w postępowaniach:

 • podatkowych i administracyjnych,
 • postępowaniach sądowych, dotyczących w szczególności sporów z dealerami (w tym przed Sądem Najwyższym),
 • dotyczących spraw antymonopolowych (przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
 • dotyczących ochrony znaków towarowych,
 • dotyczących sporów konsumenckich.

Wydarzenia: