Life sciences

SK&S współpracuje z wieloma firmami farmaceutycznymi oraz producentami wyrobów medycznych i kosmetyków, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, doradzając w zakresie spraw związanych z ich działalnością bieżącą lub inwestycyjną, jak i w kwestiach natury regulacyjnej oraz własności przemysłowej.

Od wielu lat świadczymy usługi doradcze na rzecz firm produkujących wyroby farmaceutyczne, medyczne i kosmetyki w zakresie aspektów regulacyjnych, m.in. przy wprowadzaniu wyrobów farmaceutycznych i medycznych do obrotu, a także reklamy i promocji leków. Doradzamy także w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a w kwestiach spornych związanych z naruszeniem patentów, reprezentujemy Klientów przed sądami oraz w postępowaniach arbitrażowych. Prawnicy SK&S, wyspecjalizowani w zakresie prawa zamówień publicznych, doradzają przy przetargach na dostawę produktów farmaceutycznych do placówek służby zdrowia. Klientów wspieramy także w bieżących kwestiach, takich jak zmiany rejestrowe, organizacja zgromadzeń wspólników, reprezentujemy ich przed organami administracyjnymi, a także pomagamy w projektowaniu umów dystrybucji leków czy w zakresie importu. Wśród projektów realizowanych na rzecz firm farmaceutycznych są także fuzje i przejęcia, restrukturyzacje oraz prywatyzacje.