Bankowość i finanse

Kancelaria posiada przekrojowe doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych prawa bankowego, wynikające z wieloletniego doradztwa prawnego na rzecz wielu banków polskich i zagranicznych w złożonych kwestiach regulacyjnych. W ramach powyższego doradztwa, nasi prawnicy także wielokrotnie reprezentowali klientów bankowych w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego w związku z uzyskiwaniem zezwoleń przewidzianych w prawie bankowym, kształtowaniu składu osobowego organów banku, reorganizacji prowadzonej działalności, czy strukturyzowaniu zadłużenia podporządkowanego celem zaliczenia go na poczet funduszy uzupełniających. Kancelaria udziela wyspecjalizowanego doradztwa prawnego wielu bankom polskim i zagranicznym, w różnych aspektach ich bieżącej działalności. Nasi prawnicy przygotowują opinie prawne na tematy związane m.in. z kredytami konsumenckimi, odpowiedzialnością banków wobec klientów, zgodnością postanowień umownych z przepisami prawa oraz bankowością elektroniczną.