SK&S Partnerem X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

17.04.2018

W dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach odbędzie się jubileuszowa edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Partnerem X edycji wydarzenia została Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Szeroki i różnorodny zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia, agenda obejmuje całość kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście. Obszary dyskusji łączą takie przewodnie hasła jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku.

Serdecznie zapraszamy na wystąpienia naszych ekspertów:

15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Motoryzacja a elektromobilność
Łukasz Berak, partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Drugiego dnia Kongresu mec. Łukasz Berak, weźmie udział w sesji pt.: „Motoryzacja a elektromobilność”. Podczas dyskusji poruszone zostaną następujące kwestie:

 • Zmiany w strategiach koncernów samochodowych. Schyłek dziejów silnika spalinowego?
 • Czy eko musi być na prąd? Technologie a oczekiwania społeczne
 • Zasięgi i osiągi. Bariery w rozwoju napędu elektrycznego. Magazynowanie energii – klucz do sukcesu
 • Motoryzacja i sektor IT. Współpraca i wzajemne zależności
 • Elektryczne autobusy na ulicach polskich miast – zakupy i infrastruktura
 • Produkcja dla elektromobilności. Samochód czy komponenty? Gdzie szukać szansy dla polskiego przemysłu?

15 maja 2018 r. | 9.30-11.00 | Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach
Jarosław Bieroński, starszy partner, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Podczas drugiego dnia Kongresu wystąpi również mec. Jarosław Bieroński w sesji pt.: „Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach”. W trakcie tego panelu poruszone zostaną następujące tematy:

 • Nowa ordynacja podatkowa i jej instytucje
 • Sposoby oceny ryzyka w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych – ugoda, mediacja, konsultacja, arbitraż
 • Bezpieczeństwo procesów podatkowych: metody weryfikacji wewnętrznej, certyfikacja polityki podatkowej, narzędzia informatyczne
 • Digitalizacja w systemach podatkowych. Skuteczność nowych narzędzi w dyspozycji fiskusa
 • Koncepcje opodatkowania gospodarki cyfrowej i e-commerce. Rekomendacje europejskie (KE), światowe (OECD) i krajowe

16 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Dane pod nadzorem
Agata Szeliga, partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Trzeciego dnia Kongresu mec. Agata Szeliga weźmie udział w sesji pt.: „Dane pod nadzorem”. Podczas dyskusji poruszone zostaną takie tematy jak:

 • RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Geneza, cele, narzędzia
 • Spodziewane zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwa
 • Korzyści dla obywatela, skutki dla działalności gospodarczej
 • Ochrona danych a nowe technologie i zarządzanie informacją w biznesie

Więcej informacji na stronie wydarzenia.