SK&S Partnerem Premium X Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego

11.04.2018

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego. Partnerem Premium wydarzenia została Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych corocznie przez studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawa Bankowego działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wydarzenia jest m.in. integracja biznesu, prawa i środowiska akademickiego, stworzenie uniwersalnej platformy wymiany poglądów oraz wzrost świadomości i zainteresowania w dziedzinie bankowości i prawa finansowego.

Podczas X Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: Rozporządzenie RODO i jego skutki dla rynku usług finansowych, kryptowaluty, a także split payment czyli mechanizm podzielonej płatności.

Serdecznie zapraszamy na wystąpienia naszych ekspertów:

  • dr Marcin Olechowski – wystąpienie wprowadzające oraz panel dyskusyjny: „Kryptowaluty de lege lata i de lege ferenda” (18 kwietnia 2018 r.),
  • Mateusz Blocher – panel dyskusyjny: Uwierzytelnianie klienta w świetle dyrektywy PSD II” (19 kwietnia 2018 r.),
  • dr Wojciech Iwański – wystąpienie wprowadzające oraz panel dyskusyjny: „Znaczenie terminu “trwały nośnik” oraz jego doniosłość w prawie bankowym” (19 kwietnia 2018 r.).