Robert Gawałkiewicz prelegentem XIX edycji Forum Zmieniamy Polski Przemysł

22.02.2019

W dniu 27 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się XIX edycja Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Jest to jedna z najważniejszych w kraju cyklicznych debat o przeobrażeniach i perspektywach polskiej gospodarki, organizowanego od lat przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL.

Do udziału w dyskusji poświęconej fuzjom i przejęciom z naciskiem na kwestie skutecznej i zakończonej sukcesem ich realizacji, zaproszony został mec. Robert Gawałkiewicz, Partner Zarządzający kancelarii SK&S.

Podczas tego panelu poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:

  • Rola i specyfika procesów konsolidacyjnych we współczesnej gospodarce. Tendencje na światowym i polskim rynku M&A.
  • Spodziewane korzyści strategiczne i finansowe: efekt skali, synergie, wartość firmy.
  • Planowanie, decyzja, komunikacja. Analiza różnic (style zarządzania, kultura organizacyjna, systemy wartości) jako punkt wyjścia procesu.
  • Główne zagrożenia związane z fuzjami i przejęciami. Najczęściej popełniane błędy operacyjne i ich skutki.
  • Sztuka integracji. Jak przygotować i przeprowadzić fuzję, by zminimalizować zagrożenieporażką?

Program tegorocznego Forum obejmie kluczowe problemy i wyzwania rozwojowe stojące przed najważniejszymi sektorami polskiej gospodarki. W wydarzeniach Forum jak co roku wezmą udział przedsiębiorcy, menedżerowie największych firm, politycy i decydenci, eksperci i przedstawiciele mediów.

Więcej informacji na stronie wydarzenia