Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii

29.01.2018

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, autor: Grzegorz Koguciuk

W artykule przedstawiono irlandzkie regulacje dotyczące handlu w sektorze produktów rolno-spożywczych mające na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom kontraktowania stosowanym w relacjach handlowych. Rys historyczny pokazujący wprowadzenie tych zasad wskazuje na liczne działania podejmowane w Irlandii w celu opracowania optymalnej metody regulacyjnej oraz wybrany modus operandi. Następnie przedstawione są cechy charakterystyczne wprowadzonej regulacji – także w zestawieniu z polską ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wskazane są też podstawowe zasady kontraktowania w tym sektorze, jak również towarzyszące obowiązki obciążające odbiorców produktów rolno-spożywczych. Opisano również sankcje za naruszenie przepisów ustawy – zarówno prywatno-, jak i publicznoprawne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją ⇒ PDF