Zakaz handlu w niedziele PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

08.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

SKLEP INTERNETOWY
W jaki sposób identyfikować sklep internetowy – czy elementem decydującym powinno być prowadzenie handlu za pośrednictwem internetu?

STANOWISKO URZĘDÓW
Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji za pośrednictwem internetu, co zakłada że proces sprzedaży odbywa się nie bezpośrednio w kontakcie z klientem, lecz na odległość. Za obejście przepisów należałoby zatem uznać przypadek, w którym klient ogląda towary w sklepie tradycyjnym, a zakupu dokonuje przez internet (np. showroom i w efekcie pozorowanie sprzedaży internetowej).

Sprzedaż ze swojej istoty kończy się wydaniem towaru kupującemu, zatem należałoby dopuścić funkcjonowanie w niedziele i święta punktów odbioru osobistego towarów sprzedanych przez internet, jak również dostarczenie takich towarów klientowi przez pracownika sklepu internetowego.

OCENA EKSPERTA
Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Stanowisko wydane wspólnie przez PIP i MRPiPS dot. identyfikacji sklepu internetowego na potrzeby stosowania wyjątku od zakazu handlu w niedziele obejmującego sklepy internetowe i platformy internetowe należy uznać za adresujące dotychczas pojawiające się podstawowe wątpliwości w tym zakresie. Wskazuje ono w szczególności, iż kwestionowane mogą być kreatywne sposoby stosowania sprzedaży internetowej w stacjonarnych sklepach. Wprost wykluczona została możliwość tworzenia ad hoc tzw. showroomów. W dalszym ciągu brak jest natomiast wytycznych dotyczących zakresu dozwolonej pracy przy obsłudze sklepu internetowego – niemniej dopuszczalna powinna być praca wszystkich osób zaangażowanych w obsługę sklepu internetowego (w tym również wykonujących szeroko pojęte czynności związane z handlem). Sprzedaż na odległość za pośrednictwem internetu, choć nie jest to jasne, może oznaczać również dopuszczalną sprzedaż za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też formularza kontaktowego. Wątpliwe jest, czy pracownicy tradycyjnego sklepu mogą w niedzielę zostać skierowani do obsługi sklepu internetowego tego samego przedsiębiorcy, obsługując odbiór osobisty towarów.

STACJA PALIW Z PLACÓWKĄ HANDLOWĄ
Czy placówka handlowa będąca częścią stacji paliw jest objęta zakazem?

STANOWISKO URZĘDÓW
Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje na stacjach paliw płynnych. Tym samym, jeżeli sklep stanowi część stacji paliw, to jest wyłączony spod zakazu handlu.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy nie zawiera warunku handlu na stacji paliw płynnych wyłącznie paliwami, w związku z czym należy przyjąć, że o ile handel będzie odbywał się w obrębie stacji paliw, nie będą obowiązywały ograniczenia określone w art. 5 ustawy.

OCENA EKSPERTA
Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Interpretacja ta daje zasadnicze wskazówki co do rozumienia zakresu dozwolonego handlu na stacji paliw. Jest ona zgodna z dotychczas pojawiającymi się poglądami. Nadal jednak pozostaje niedookreślony wymóg, kiedy sklep stanowi część stacji paliw i jak duża może być dopuszczalna powierzchnia takiego sklepu – sformułowanie „obręb stacji paliw” w kontekście zakazu handlu pozostaje nieostre. Utrzymują się również wątpliwości co do tego, jak identyfikować pracowników, których praca jest dopuszczalna w związku ze sprzedażą na stacji paliw – czy są to jedynie osoby bezpośrednio wykonujące pracę w sklepach na stacjach paliw, czy również wykonujące pracę z innych miejsc, w tym pracownicy wykonujący pracę poza stacją paliw, lecz na jej rzecz, nawet jeżeli zatrudnieni są w innych placówkach handlowych tego samego przedsiębiorcy.