Uchwała dotyczącą podmiotowości w podatku od nieruchomości

14.03.2017

Autor: Sławomir Łuczak

W dniu 13 marca 2017 r. skład 7 sędziów NSA podjął bardzo ciekawą uchwałę dotyczącą podmiotowości w podatku od nieruchomości (II FPS 5/16). Rozstrzygane zagadnienie prawne sprowadzało się do pytania, czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest sama spółka cywilna, czy też jej wspólnicy. Skład 7 sędziów NSA opowiedział się za tą drugą opcją, tzn. uznał, że tylko wspólnicy spółki cywilnej są podatnikami podatku od nieruchomości. Stanowisko swoje Sąd uzasadnił głównie niemożliwością uzyskania przez spółkę cywilną statusu właściciela nieruchomości czy użytkownika wieczystego gruntu na gruncie przepisów prawa cywilnego. W konsekwencji obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie wyłącznie na wszystkich wspólnikach spółki cywilnej, a nie na samej spółce. W przypadkach, gdy w deklaracjach podatkowych wskazywano jako podatników spółki cywilne, konieczne będą zatem korekty oraz potwierdzenie z organami, że kwoty podatku wpłacone przez spółkę cywilną stanowiły w rzeczywistości uregulowanie podatku przez właściwie zobowiązanych, tj. wspólników.