The Witcher author uses ‘bestseller clause’ to request additional remuneration

21.11.2018

International Law Office, Szymon Gogulski, Jacek Zwara

Artykuł dostępny w wersji angielskiej