Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Pobierz alert w wersji PDF

Obecnie finalizowane są prace nad ustawą o jawności życia publicznego (UJP). Ustawa będzie m.in. kluczową regulacją w zakresie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym dla biznesu w Polsce.

Wejście w życie ustawy planowane jest na marzec 2018 roku.