Największe i najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2016 roku

23.03.2017

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny DGP

Liderami, osiągającymi najwyższe wyniki, zostały PwC, CRIDO Taxand, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz HLB M2 Audyt. Zwycięzcami mającymi największe osiągnięcia w „sporach podatkowych” są EY oraz KPMG, a w „projektach podatkowych” – kancelarie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Ożóg Tomczykowski. Wytypowaliśmy również topowych doradców w siedmiu kategoriach indywidualnych

Stabilny biznes w niestabilnym otoczeniu
Ze wszystkich sondaży i badań płynie wniosek, że podatnicy najbardziej cenią sobie stabilność systemu i regulacji podatkowych (bardziej nawet niż ich klarowność czy – wydawałoby się najważniejszą – wysokość danin). Nigdy nie była ona jednak mocną stroną naszego ustawodawstwa fiskalnego. Przeciwnie: niestabilność jest jego cechą charakterystyczną i nie wynika to, niestety, tylko ze zmian, które niesie życie gospodarcze. Znajduje to wymowny wyraz w rozmaitych zestawieniach liczby i objętości „produkowanych” w ciągu roku aktów prawnych, które mają czynić nasz system podatkowy lepszym, lecz rzadko osiągają swój cel i często same szybko wymagają poprawek. Na razie o zerwaniu z tą tradycją nie ma mowy. Ubiegły rok również stał pod znakiem bardzo wielu, często głębokich, zmian w ustawach, w tym o VAT, CIT i oczywiście w ordynacji, włącznie z reorganizacją urzędów i izb skarbowych oraz utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, która właśnie zaczęła działalność. Czy te zmiany spełnią wreszcie oczekiwania i uczynią – przynajmniej w dłuższej perspektywie – system bardziej przewidywalnym? Dobrze by było, ale nie takie były intencje ustawodawcy. Zasadniczą sprawą było bowiem uszczelnienie podatków (skądinąd potrzebne nie tylko fiskusowi, ale i uczciwie działającym przedsiębiorstwom) i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu. Potencjalnie oznaczać to może większą liczbę sporów z podatnikami, także tymi, którym specjalnie nic zarzucić nie można.

To jednak co dla nich nie jest zbyt dobrą wiadomością, nie musi bynajmniej martwić doradców podatkowych. Taka jest logika tego biznesu. Wydaje się, że panuje w nim dobra koniunktura, a i perspektywy jak na razie są dobre. Tylko może relacje z fiskusem trochę gorsze… ?

mec. Sławomir Łuczak – pierwsze miejsce w kategorii PIT (w obszarze doradztwa dla klientów prywatnych i firm rodzinnych)

Uzasadnienie wyboru:
Sławomir Łuczak zrealizował wiele skomplikowanych, ciekawych i efektywnych pod kątem podatków projektów, które pozwoliły na znaczne oszczędności podatkowe dla podatników. Doradzał m.in. w sprawie restrukturyzacji dwóch zagranicznych fundacji rodzinnych (obejmującej m.in. likwidację jednej i przekształcenie drugiej fundacji wraz z zabezpieczeniem kontroli nad zarządzaniem aktywami wniesionymi do fundacji oraz dochodami generowanymi przez aktywa fundacji) należących do światowej sławy artysty. Tylko w tym jednym przypadku korzyść podatkowa wyniosła ok. 40 mln zł. Ponadto przeprowadził restrukturyzację dynamicznie rozwijającego się biznesu osoby fizycznej działającej w branży nieruchomościowej i restauracyjnej, a także opracował plan inwestowania w polskie nieruchomości komercyjne i następnie ich wynajmu przez zamożną rodzinę z innego kraju UE. Wartość planowanej inwestycji wynosiła 2–2,5 mld zł, a oszczędność podatkowa ok. 100 mln zł.