Monitor Prawa Bankowego 6/2017

04.07.2017

Mateusz Blocher

W ostatnim wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się nowa publikacja Mateusza Blocher, pt. „Działalność powiernicza jako prowadzenie rachunków dla niektórych państwowych papierów wartościowych”