Istotne wyroki WSA w Łodzi (I SA/Łd 90/17 i I SA/Łd 91/17) oraz WSA w Krakowie (I SA/Kr 85/17)

29.03.2017

W dniach 21 i 23 marca 2017 r. zapadły dwa ciekawe wyroki odpowiednio WSA w Łodzi ((I SA/Łd 90/17 i I SA/Łd 91/17) oraz WSA w Krakowie (I SA/Kr 85/17). Sądy potwierdziły, iż połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową poprzez przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową jest neutralne podatkowo dla spółki przejmującej.

WSA w Łodzi w ustnym uzasadnieniu posunął się nawet dalej i uznał, że skutki połączenia spółek kapitałowych są porównywalne do skutków połączenia spółki kapitałowej i spółki osobowej. W konsekwencji, z perspektywy skutków podatkowych obie transakcje powinny by traktowane podobnie.