Geneza oraz kształt prawa hipotecznego na ziemiach polskich w XIX w.

05.04.2019

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 03/2019, autor:  Maria Anna Dalkowska

W najnowszym wydaniu miesięcznika Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ukazała się publikacja pt. „Geneza oraz kształt prawa hipotecznego na ziemiach polskich w XIX w.”, której autorem jest Maria Anna Dalkowska.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.