Eksperci SK&S autorami komentarza do kodeksu pracy 2020 r.

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: Agnieszka Fedor, Roch Pałubicki, Karolina Kanclerz, dr Agata Miętek, Filip Sodulski, Katarzyna Pikiewicz, Magdalena PiechowiczMagdalena Krupska przygotowali komentarz do kodeksu pracy 2020 r. Opracowanie zostało wydane pod redakcją dziennika Rzeczpospolita.

Autorzy podsumowują najważniejsze zmiany w prawie pracy z 2019 r. oraz te, o których już wiemy, że weszły lub wejdą w życie w 2020 r. i w następnych latach.

Prawo pracy zmienia się tak dynamicznie, że nadążenie za nowymi przepisami i dostosowanie do wymogów z nich wynikających nastręcza działom HR wiele trudności. Dlatego warto jeszcze raz przyjrzeć się tym regulacjom i orzeczeniom Sądu Najwyższego z ostatniego roku.

W 2019 r. największe wyzwanie wiązało się z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wymusiło to także zmiany organizacyjne, które wynikają ze skrócenia okresu jej przechowywania.

Autorzy omawiają też skutki skokowego wzrostu płacy minimalnej od 2020 r. oraz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poruszają dotychczas na ogół pomijaną nową regulację w prawie upadłościowym o przejściu zakładu pracy i odpowiedzialności za zobowiązania poprzedniego pracodawcy. Przybliżają też najważniejsze nowości w postępowaniu cywilnym, które dotyczą spraw z zakresu prawa pracy.

Eksperci prezentują również kluczowe, w ich opinii, interpretacje i stanowiska organów kontroli, a w szczególności kontrowersyjny pogląd UODO o badaniu trzeźwości pracowników, kwestionowany przez wielu pracodawców.

Publikacja zawiera także ujednolicony tekst kodeksu pracy na 2020 r., jak również wskaźniki pomocne dla służb kadrowo-księgowych i ściągawkę z czasem pracy, okresami rozliczeniowymi oraz kalendarzem urlopowym i weekendowym na cały rok.