Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych

12.07.2018

Wolters Kluwer, autor: dr Anne-Marie Weber –Elżanowska

Wydawnictwo Wolters Kluwer wydało pracę zbiorową pt. „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki”. W opracowaniu ukazał się artykuł „Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych“, autorstwa dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej.

W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitałowych oraz osobowych. Autorzy omawiają zarówno zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – jak i kwestie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w spółkach publicznych.