Can a public tender be a threat to IT infrastructures in public institutions?

08.10.2018

European Cybersecurity Journal, autor: Paweł Sawicki

Artykuł dostępny w języku angielskim: PDF