Biuletyn Arbitrażowy – The latest Changes in Polish Civil Procedure – An Opportunity for Arbitration?

07.05.2020

Biuletyn Arbitrażowy, dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

W najnowszym, 25-tym numerze Biuletynu Arbitrażowego, ukazał się artykuł autorstwa dr. Marcina OlechowskiegoAnny Tujakowskiej na temat perspektywy arbitrażu korporacyjnego w Polsce.

Biuletyn do pobrania na stronie KIG