A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland

09.01.2020

Kluwer Arbitration Blog, dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Jak omówiono w poprzednim poście, autorstwa dr. Marcina OlechowskiegoAnny Tujakowskiej, na Kluwer Arbitration Blog (dostępnym tutaj), polskie postępowanie cywilne, w tym prawo arbitrażowe, uległo znaczącym zmianom. Ten post skupia się na tych poprawkach, które znacznie modyfikują ramy prawne dotyczące arbitrażu w sporach korporacyjnych.

 Czytaj online