Prof. Stanisław Sołtysiński, dr Andrzej Kawecki i dr hab. Andrzej Szlęzak Prawnikami 30-lecia

04.12.2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. w Pałacyku Sobańskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych i Dziennik Rzeczpospolita, podczas której wręczone zostały dyplomy prawnikom, którzy odegrali kluczową rolę w tworzeniu i rozwoju polskiego rynku kancelarii prawnych poczynając od roku 1989. Wyróżnieni prawnicy zostali uhonorowani zaszczytnym tytułem „Prawnicy Trzydziestolecia”.

Z wielką przyjemnością informujemy, że z naszej kancelarii wyróżnienia takie otrzymali trzej partnerzy SK&S: Prof. Stanisław Sołtysiński, dr Andrzej Kaweckidr hab. Andrzej Szlęzak.

Tytułem „Prawnika Trzydziestolecia” wyróżnieni zostali prawnicy, którzy po 1989 r. wnieśli istotny wkład w tworzenie i rozwój rynku kancelarii prawnych, a równocześnie swoją pracą zawodową, naukową lub społeczną przyczynili się do rozwoju prawodawstwa i gospodarki w naszym kraju.

Wszyscy doceniamy zasługi naszych partnerów założycieli i cieszymy się razem z nimi z tego wyróżnienia.