Paweł Sawicki i Michał Opala prelegentami na konferencji „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i członków zarządów”

21.12.2018

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Poznaniu odbędzie się spotkanieorganizowane przez Klub Dyrektorów Finansowych “Dialog”: „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i członków zarządów”. W roli prelegentów wystąpią mec. Paweł Sawicki i mec. Michał Opala.

 Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

  • nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • tworzenie skutecznych systemów zarządzania zgodnością,
  • sygnaliści,
  • reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
  • odpowiedzialność członków zarządów.