Nowatorski projekt prawników SK&S związany z wykryciem możliwej karuzeli VAT

06.10.2017

Zespół SK&S wdrożył dla lidera dystrybucji produktów FMCG nowatorski projekt związany z wykryciem możliwej karuzeli VAT organizowanej przez nierzetelnych kontrahentów.

W ramach projektu prawnicy SK&S opracowali narzędzie umożliwiające podatkową weryfikację kilkudziesięciu zagranicznych kontrahentów Klienta, wytypowanie kontrahentów nierzetelnych oraz oszacowanie ryzyka ich udziału w procederze karuzeli VAT na szkodę Klienta. Analizą zostały objęte w szczególności transakcje wewnątrzwspólnotowe dokonane przez Klienta, których łączna wartość wyniosła ok. 1 miliarda PLN. W toku projektu prawnicy SK&S opracowali procedurę potwierdzającą zachowanie należytej staranności oraz dobrej wiary Klienta w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami dla celów stosowania preferencyjnej stawki 0% VAT.

Przegląd pozostawał w ścisłym związku z kontrolą podatkową wszczętą przez organy podatkowe, w której Klienta reprezentuje Zespół Podatkowy SK&S oraz z czynnościami prowadzonymi przez organy ścigania przeciwko nierzetelnym kontrahentom. Był to prawdopodobnie jeden z największych, jeżeli nie największy tego typu projekt w tym roku w Polsce.

Nad projektem pracowali eksperci z zespołu podatkowego: Sławomir Łuczak, Stanisław Gordziałkowski Magdalena Polak oraz z zespołu prawa karnego gospodarczego: Tomasz Konopka, Katarzyna Randzio-Sajkowska, Paweł Sawicki, Michał Opala Kamil Sowirka.