09.09.2019

WIS-Y nie zadziałają od razu. A interpretacje indywidualne nie będą alternatywą.

Podatnicy od 1 listopada będą mogli występować o wydanie wiążących informacji stawkowych, ale ochronę dadzą one dopiero od i kwietnia 2020 r. To zła wiadomość dla firm, które chciałyby ją uzyskać…

Planowane zmiany w podatkach w 2020 r.

Dnia 27 sierpnia Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2020 r. („Projekt”). Projekt zakłada zrównoważenie budżetu poprzez przyjęcie planowanych przychodów i kosztów na tym samym poziomie. Zgodnie z założeniami…

Nowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji TP

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zbliżający się termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 rok, upływający z końcem września 2019 r. Sposób złożenia, treść tego oświadczenia i grożące…

30.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie będzie nakazu rozbiórki, jeśli ogrodzenie nie wymagało zgłoszenia

Nie można dokonywać oceny legalności wykonania określonych robót budowlanych poza trybem określonym przepisami prawa. Nie wszystkie roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Tylko wówczas,…

27.08.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Piotr Andrzejak

Nowości w obrocie towarowym z innymi krajami UE

Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., bo taki termin narzuca dyrektywa Projekt nowelizacji ustawy o VAT (bo na razie ciągle mówimy jeszcze o projekcie)…

27.08.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Stanisław Gordziałkowski

Kierownicy! Nowa interpretacja dyrektora KIS nie zaskakuje

Fiskus coraz częściej nie pozwala na liniowy PIT menedżerom niższego szczebla, którzy nie zarządzają ani całym przedsiębiorstwem, ani nawet jego częścią. Jednak zdaniem ekspertów część dyrektorów i tak wciąż może płacić…

20.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Maria Anna Dalkowska

Ma być sprawnie i szybko

Sąd odmówi nadania wnioskowi klauzuli wykonalności, m.in. jeśli z okoliczności sprawy wynikać będzie oczywista sprzeczność wniosku z prawem. Opublikowana 6 sierpnia 2019 r. ustawa z 4 lipca 2019 r….

Umorzenie postępowania po 3 lub 6 miesiącach, opłata od uzasadnienia i drastyczne podwyższenie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zabezpieczenie – zmiany w postępowaniu cywilnym od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiana kpc została opublikowana w dniu 6.08.2019 r. Nowelizacja przepisów kpc, co do zasady, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy jednak uwagę na szereg wyjątków wskazanych…

Zerowy PIT dla młodych – obowiązki HR / Payroll / IT

Z początkiem sierpnia zaczęło obowiązywać zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 lat uzyskujących przychody m.in. z umów o pracę oraz umów zlecenia. Zwolnieniem nie są jednak objęte przychody z praktyk absolwenckich,…