17.01.2020

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Karolina Topolska, komentarz: Agnieszka Fedor

Urlop od korporacji na założenie start-upu wsadzi pracodawcę na minę

Więcej problemów niż korzyści Sześć miesięcy wolnego, by przetestować pomysł na biznes, a w razie niepowodzenia wrócić spokojnie do dotychczasowego pracodawcy – o tym rządowym pomyśle jest głośno od początku roku. I budzi…

16.01.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w obradach walnego zgromadzenia spółki jako przyczyna nieważności uchwały

Wobec bezpodstawnego i celowego uniemożliwienia wstępu przedstawicieli akcjonariusza na salę obrad walnego zgromadzenia, istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH nieważności uchwał podjętych na tym…

09.01.2020

Kluwer Arbitration Blog, dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland

Jak omówiono w poprzednim poście, autorstwa dr. Marcina Olechowskiego i Anny Tujakowskiej, na Kluwer Arbitration Blog (dostępnym tutaj), polskie postępowanie cywilne, w tym prawo arbitrażowe, uległo znaczącym zmianom. Ten…

09.01.2020

Kluwer Arbitration Blog,  dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Latest Changes in Polish Civil Procedure: An Opportunity for Arbitration?

Polska procedura cywilna jest w trakcie bardzo znaczącej przebudowy. Większość zmian weszła w życie 7 listopada 2019 r. Dr Marcin Olechowski i Anna Tujakowska na Kluwer Arbitration Blog omawiają charakter…

08.01.2020

Prawnicy SK&S współautorami raportu Doing Business 2020

Prawnicy Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: Tomasz Kański, Radosław Waszkiewicz, Karol Skibniewski, Grzegorz Koguciuk i Michał Oleś uczestniczyli w tworzeniu raportu Doing Business 2020, opublikowanego przez World Bank Group….

Alert HR | styczeń 2020 r.

PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY Miniony rok obfitował w wiele nowości z zakresu prawa pracy. Za nami nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o związkach zawodowych oraz kodeksu pracy. Witając nowy rok,…

Alert Prawa Pracy | grudzień 2019 r.

MAŁY ZUS PLUS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Pod koniec listopada rząd ogłosił nowy projekt ustawy, stanowiący realizację jednego z punktów exposé premiera Mateusza Morawieckiego tj. ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń…

Wybór stosowania nowych przepisów TP do roku 2018 zakwestionowany przez organy podatkowe

W ostatnim czasie organy podatkowe zakwestionowały zastosowanie nowych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych do transakcji przeprowadzonych w 2018 roku, pomimo skutecznego wyboru dokonanego przez podatnika. Przepisy w zakresie obowiązków dokumentacyjnych,…

20.11.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce

Artykuł 293 § 1 KSH jako jedną z przesłanek odpowiedzialności członka zarządu wymienia wyrządzenie spółce swoim bezprawnym zachowaniem szkody. W sytuacji gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo, że taka szkoda może powstać,…

Alert HR | Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług – doświadczenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy („PIP”) w ramach posiadanych uprawnień może kontrolować pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Jak pokazują wyniki kontroli w wielu przypadkach pracodawcy zagraniczni…