27.02.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. i cena przejęcia udziałów

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. wymaga złożenia oświadczeń woli przez wspólników przejmujących udziały wspólnika wyłączanego i zapłaty ceny przejęcia. Cena przejęcia może wynosić 0 zł. Wyrok SA w Katowicach…

25.02.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź Agaty Szeligi

Prawo powinno wspierać zbrojeniówkę

Bez zmiany regulacji zamówień publicznych wzmocnienie przemysłu obronnego może się nie udać. W najbliższej dekadzie rząd planuje wydać na modernizację wojska 130 mld zł. Przez zbyt biurokratyczne procedury przetargowe pieniądze…

02.02.2015

Rzeczpospolita, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego

Albo zarząd, albo prokurent

Niedopuszczalny jest wpis do KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. To uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego, która przecina spór o dopuszczalność tzw. prokury łącznej niewłaściwej,…

30.01.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Wykładnia uchwał organów spółek kapitałowych

Uchwały organów spółek kapitałowych są wewnątrz korporacyjnymi czynnościami prawnymi, do których nie ma zastosowania art. 65 KC. Wyrok SN z 18.7.2014 r., IV CSK 640/13 Wyrok SN dotyczył m.in. kwestii…

29.01.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Odpowiedzialność spółki dzielonej za zobowiązania spółki przejmującej

W wyniku podziału przez wydzielenie spółka dzielona nie odpowiada za dotychczasowe zobowiązania, jeżeli zostały one przypisane spółce przejmującej. Podstawy takiej odpowiedzialności nie stanowi art. 546 § 1 KSH w zw. z art….

27.01.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź mec. Dariusza Skuzy

Prawnicy sądzą się u siebie

W razie sporu o transgraniczną usługę prawniczą proces należy prowadzić tam, gdzie jest kancelaria. To sedno wyroku Sądu Najwyższego, który dokonał wykładni przepisów unijnych o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń sądowych. Spór…

22.01.2015

Katarzyna Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Ochrona przed zwolnieniem może trwać w nieskończoność

Uprawniony do urlopu wychowawczego, który skorzysta z prawa do obniżenia wymiaru etatu przez rok, może przez kolejne 35 miesięcy zajmować się dzieckiem i być spokojny o pracę. Tak od niedawna uważa resort pracy Wyobraźmy sobie,…

21.01.2015

Rzeczpospolita, Robert Gawałkiewicz

Prokura: warto naśladować Niemców

Szkoda, że Sąd Najwyższy nie poszedł tropem niemieckiego Trybunału, który zaakceptował obowiązującą od lat praktykę powoływania prokury łącznej mieszanej – piszą prawnicy. Mija rok od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie…

07.01.2015

Katarzyna Borowska, Rzeczpospolita, wypowiedź dr. Rudolfa Ostrihanskyego

Kancelarie liczą zlecenia, ale za mniejsze pieniądze

Rośnie zapotrzebowanie na usługi typu compliance. Prawnicy uważają, że w tym roku będą mieli pracę przy energii odnawialnej i nowych technologiach. Podsumowując ubiegły rok, prawnicy mówią o ożywieniu. Prognozują też,…

07.01.2015

Law Business Research, Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review”

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji PDF