02.06.2015

Patrycja Otto, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź dr Ewy Skrzydło-Tefelskiej

Chroń biznes przed nieuczciwością

Rejestracja znaku towarowego i wzoru przemysłowego zapewnia przedsiębiorcy wyłączność na ich używanie, jest też sposobem na budowanie renomy marki W ubiegłym roku do Urzędu Patentowego trafiły wnioski w sprawie rejestracji 16,4…

29.05.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Sposób przeniesienia przez wspólnika spółki jawnej własności nieruchomości jako wkładu

Umowa spółki jawnej, w której wkładem rzeczowym jest prawo własności nieruchomości, może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej. Po zarejestrowaniu spółki konieczne jest jednak zawarcie odrębnej umowy w formie aktu…

29.05.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź Janusza Siekańskiego

Kodeks Napoleona wygrał ze Skarbem Państwa

Bardzo stare przepisy zadecydowały, że spadkobiercy przedwojennych właścicieli dostaną odszkodowanie za zapasy znacjonalizowanej fabryki. Dzięki Kodeksowi Napoleona i wyrokowi Sądu Najwyższego z czwartku, 28 maja 2015 r. Skarb Państwa…

21.05.2015

Katarzyna Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Wniosku nie było, a urlop bezpłatny jest

Zdarza się, że pracodawcy przychylają się do niestandardowych próśb pracowników i czasem wpadają w ich pułapkę. Z taką prośbą zgłosił się czytelnik do swojego pracodawcy. Chodziło o to, że wykorzystał już w tym roku…

14.05.2015

Patrycja Otto, Dziennik Gazeta Prawna, opinia dr Ewy Skrzydło-Tefelskiej

Znak towarowy ma siłę, ale po rejestracji

Przed rejestracją trzeba mieć plan rozwoju firmy. Trzeba wiedzieć, na jakich rynkach będzie działać. Od tego zależy zakres ochrony znaku. Rejestracja znaku towarowego nie tylko zapewnia wyłączność przedsiębiorcy na używanie go…

11.05.2015

Parkiet, Paweł Kawarski

Kiedy powinno być ogłoszone wezwanie

Odpowiedź na pytanie z tytułu jest dosyć prosta – wąsko rzecz ujmując, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji…

07.05.2015

Katarzyna Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

W kolejkach do lekarza pracownicy nie powinni wypoczywać, a są do tego zmuszani

Często na badania kontrolne czekają nawet kilka dni po zakończeniu choroby. Szef każe im wtedy wykorzystać urlop, a powinien potraktować tę nieobecność jako usprawiedliwioną. Pytanie tylko, czy zawsze płatną….

30.04.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek

Minister Spraw Wewnętrznych może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek, jeżeli spółka przejmująca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014…

24.04.2015

Rzeczpospolita, Joanna Wielgolawska

Długi w małżeństwie

Gdy wspólność majątkowa stanowi dla wierzyciela przeszkodę w odzyskaniu pieniędzy od jednego z małżonków, sąd może majątek podzielić. Kilkuletnia batalia sądowa zwieńczona korzystnym dla wierzyciela wyrokiem nie zawsze oznacza koniec…

21.04.2015

Rzeczpospolita, Dariusz Skuza

Początek końca przewlekłości postępowań

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwiększy efektywność postępowań i będzie dobrym krokiem w kierunku ich odformalizowania. Sejm 9 kwietnia 2015 r. uchwalił znaczące zmiany do ustawy…