03.08.2015

Parkiet, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego

PGNiG będzie mogło przegłosować Gazprom

W EuRoPol Gazie udziałowcy ciągle nie mogą dojść do porozumienia. W ocenie prawników PGNiG może jednak samodzielnie przegłosowywać uchwały. Walne zgromadzenie EuRoPol Gazu, spółki, do której należy polski odcinek gazociągu jamalskiego,…

31.07.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Pokrycie udziałów wspólnika spółki z o.o.

Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby wierzytelność spółki z o.o. z tytułu udziałów pokrywanych wpłatami gotówkowymi została zaspokojona przez innego wspólnika działającego na podstawie ustaleń ze wspólnikiem zobowiązanym do jej zaspokojenia. Wyrok…

28.07.2015

Ireneusz Sudak, WyborczaBiz, wypowiedź Krzysztofa Pawlisza

Minister skarbu: Uzyskaliśmy realne narzędzie do obrony polskich interesów gospodarczych

Zanim zagraniczny inwestor kupi strategiczną spółkę, będzie musiał prosić ministra skarbu o zgodę. Przepisy dotyczą też sektora prywatnego. Prace nad ustawą o kontroli inwestycji trwały przez ostatnie pięć miesięcy….

22.07.2015

Rzeczpospolita, prof. Stanisław Sołtysiński

Profesorskie zabawy z prawem autorskim

Czy mało oryginalny rysunek ucznia może być publikowany bez zgody jego twórcy? Unikatową monografię recenzuje profesor. Niedawno ukazała się ważna, chociaż opatrzona żartobliwym tytułem monografia prof. Ryszarda Markiewicza…

03.07.2015

Anna Krzyżanowska, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Jacka Śińskiego

Resort nie przyznaje się do wad w ewidencji zabytków

Procedura wpisu do gminnej ewidencji zabytków narusza konstytucyjne gwarancje poszanowania i ochrony własności. Pozostaje także w sprzeczności z zasadą lojalności i zaufania obywateli do państwa – uważa rzecznik praw obywatelskich. W swoim…

30.06.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. per facta concludentia.

Brak pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje, nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia. Wyrok SN z 4.3.2015 r.,…

25.06.2015

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia prawa pracy 1851

Pracodawca może zastrzec formę dla zmiany umowy

Projekt umowy o pracę przedstawiony przez pracodawcę nowo zatrudnianemu pracownikowi zawiera klauzulę przewidującą, że każda zmiana tego dokumentu wymaga zgody obu stron i formy pisemnej dla swojej skuteczności. Czy takie…

02.06.2015

Patrycja Otto, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź dr Ewy Skrzydło-Tefelskiej

Chroń biznes przed nieuczciwością

Rejestracja znaku towarowego i wzoru przemysłowego zapewnia przedsiębiorcy wyłączność na ich używanie, jest też sposobem na budowanie renomy marki W ubiegłym roku do Urzędu Patentowego trafiły wnioski w sprawie rejestracji 16,4…

29.05.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Sposób przeniesienia przez wspólnika spółki jawnej własności nieruchomości jako wkładu

Umowa spółki jawnej, w której wkładem rzeczowym jest prawo własności nieruchomości, może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej. Po zarejestrowaniu spółki konieczne jest jednak zawarcie odrębnej umowy w formie aktu…

29.05.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź Janusza Siekańskiego

Kodeks Napoleona wygrał ze Skarbem Państwa

Bardzo stare przepisy zadecydowały, że spadkobiercy przedwojennych właścicieli dostaną odszkodowanie za zapasy znacjonalizowanej fabryki. Dzięki Kodeksowi Napoleona i wyrokowi Sądu Najwyższego z czwartku, 28 maja 2015 r. Skarb Państwa…