30.04.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek

Minister Spraw Wewnętrznych może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek, jeżeli spółka przejmująca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014…

24.04.2015

Rzeczpospolita, Joanna Wielgolawska

Długi w małżeństwie

Gdy wspólność majątkowa stanowi dla wierzyciela przeszkodę w odzyskaniu pieniędzy od jednego z małżonków, sąd może majątek podzielić. Kilkuletnia batalia sądowa zwieńczona korzystnym dla wierzyciela wyrokiem nie zawsze oznacza koniec…

21.04.2015

Rzeczpospolita, Dariusz Skuza

Początek końca przewlekłości postępowań

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwiększy efektywność postępowań i będzie dobrym krokiem w kierunku ich odformalizowania. Sejm 9 kwietnia 2015 r. uchwalił znaczące zmiany do ustawy…

17.04.2015

The Life Sciences Law Review

The Life Sciences Law Review – Third Edition

Zapraszamy do zapoznania się z trzecą edycją publikacji “The Life Sciences Law Review”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Ewa Skrzydło-Tefelska – Partner w SK&S oraz mec. Jacek Myszko. Pobierz publikację w wersji…

16.04.2015

Katarzyna Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Zmiany uderzą nie tylko w kierowców, lecz także w pracodawców

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym przewiduje, że policjant łatwiej zatrzyma prawo jazdy za złamanie przepisów i to na trzy miesiące. Narażeni na te sankcje są szczególnie przedstawiciele handlowi Prezydent 2 kwietnia podpisał…

10.04.2015

Dziennik Gazeta Prawna, Joanna Wielgolawska

Wątpliwe roszczenia prawnorzeczowe

Szukając koncepcji ochrony osób, których prawa zostały naruszone w wyniku błędu w procedurze in vitro, należy sięgnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej placówki medycznej oraz lekarza przeprowadzającego zabieg. W Prawniku z 27 lutego 2015…

02.04.2015

Elżbieta Dominik, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Delegowani pod coraz większą ochroną

Z jednej strony podlegają prawu państwa, w którym pracują, a z drugiej prawu państwa, z którego zostali wysłani. Stąd też i która ma ograniczyć potencjalne nieprawidłowości dyrektywa, na której wdrożenie mamy jeszcze rok. Do pracowników delegowanych mają…

31.03.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Odpowiedzialności członka zarządu za niezgłoszenie upadłości nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony w umowie podział czynności. Wyrok SN z 15.5.2014 r., II…

20.03.2015

Parkiet, Paweł Kawarski

Po co agencje informacyjne spółkom giełdowym

Bliższa analiza systemu przesyłania raportów bieżących i okresowych przez spółki giełdowe z udziałem agencji informacyjnych prowadzi do konkluzji, że pozostaje on w znacznym zakresie niezmieniony od blisko 20 lat, a praktyka jego funkcjonowania…

13.03.2015

Agnieszka Bartusiak, Rzeczpospolita, wypowiedź Marka Niedużaka

Szwejk traci piwo

Jeden z najbardziej znanych stołecznych restauratorów przez błąd kontrahenta, nadgorliwość urzędników i złe przepisy stracił koncesje na alkohol. W styczniu 2015 r. Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście cofnął Arturowi Jarczyńskiemu zezwolenia na sprzedaż…