11.02.2019

prawo.pl, Mateusz Grześków

Prosta Spółka Akcyjna – szanse i ryzyka

Projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej przewiduje dość rewolucyjne rozwiązania, które z jednej strony mogą być dobrą ofertą dla wielu podmiotów działających na rynku, ale niosą też zagrożenia dla…

07.02.2019

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

Poręczenie i umowa gwarancyjna jako instrumenty obrotu wierzytelnościami szpitalnymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Spółka „M.” z siedzibą w Ł. (dalej Spółka) z pewnością przyczyniła się korzystnie do pogłębienia refleksji nad prawem (cywilnym). W jej sprawach SN wydał bowiem – jak sam stwierdził1 – ponad…

07.02.2019

Przegląd Sądowy, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Uznanie niewłaściwe jako zdarzenie przerywające bieg terminu przedawnienia

Przedawnienie rządzone jest sprzecznościami. Wśród wielu stojących ze sobą w konflikcie wartości, na jakie wskazuje się, analizując celowość normowania skutków upływu czasu w stosunkach cywilnoprawnych, jedną z nich jest potrzeba…

Nowe uprawnienia związkowe dla nie-pracowników

Pobierz alert w wersji PDF Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje istotna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która rozszerzyła krąg osób uprawnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych na inne osoby wykonujące…

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

W listopadzie 2018 roku, z okazji 100–lecia istnienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się Księga jubileuszowa UPRP „100 lat własności przemysłowej w Polsce” pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu…

RAPORT: Postępowania w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2018 roku

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak przygotowali raport dotyczący postępowań w sprawach kontroli koncentracji w Polsce w 2018 r. Autorami opracowania są mec. Krzysztof Kanton, dr Jarosław Łukawski i mec….

22.01.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna nieposiadająca zarządu

Nieposiadanie w toku procesu zarządu przez spółkę z o.o. będącą komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania pozwanej spółki komandytowej (art. 117 KSH), nie daje podstaw do stwierdzenia braku należytej reprezentacji pozwanej spółki komandytowej…

22.01.2019

Rzeczpospolita, Tomasz Duchniak

Jak ustalić odszkodowanie za grunt

Gdy nieruchomość została wywłaszczona pod drogę publiczną, jej wartość rynkową należy określić w wycenie – w pierwszej kolejności – przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych z rynku lokalnego.  Gdy dane…

Rewolucyjna odsłona związków zawodowych

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”), która istotnie przemodelowała charakter związków zawodowych,…

16.01.2019

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, autorzy: Krzysztof Kanton, dr Jarosław Łukawski, Szymon Murek

Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji

W najnowszym wydaniu internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR nr 8/2018) ukazał się artykuł autorstwa Krzysztof Kanton, dr Jarosław Łukawski i Szymon Murek: „Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie…