19.07.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Doręczenie w drodze obwieszczenia

WSA w Olsztynie. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji, poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 k.p.a., skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia….

05.07.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Właściciel sąsiedniej nieruchomości stroną w postępowaniu

Sąsiad, który nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji o zmianie klasyfikacji gruntu, może doprowadzić do stwierdzenia nieważności tej decyzji. Stroną postępowania nieważnościowego są nie tylko podmioty, które mogły zainicjować postępowanie…

05.07.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Szczególna wartość dowodowa raportu środowiskowego

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma szczególną wartość dowodową, która wynika z kompleksowego charakteru analizy planowanego przedsięwzięcia. Inwestor zamierzał zrealizować inwestycję obejmującą budowę na jego nieruchomości elementów infrastruktury elektroenergetycznej….

04.07.2016

Lawyer Monthly, Joanna Wielgolawska

Wywiad z Joanną Wielgolawską w najnowszym Lawyer Monthly

W najnowszym magazynie Lawyer Monthly ukazał się wywiad “Personal injury”, którego udzieliła Joanna Wielgolawska – adwokat w SK&S, specjalista w prawie medycznym i prawie pracy, członek PEOPIL (Pan-European Association of Personal Injury Lawyers). Pobierz wywiad w wersji…

30.06.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Skutki procesowe podziału przez wydzielenie spółki będącej stroną procesową

Brak następstwa procesowego ex lege w przypadku sukcesji materialnoprawnej wynikającej z podziału spółki przez wydzielenie. Wyrok SN z 11.2.2016 r., V CSK 344/15 oraz wyrok SN z 28.4.2016 r., V CSK…

28.06.2016

The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2016 – 13th Edition, Dr Ewa Skrzydło-Tefelska oraz Mikołaj Skowronek

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska oraz Mikołaj Skowronek współautorami “The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2016 – 13th Edition”

Miło nam poinformować, że autorami polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2016 – 13th Edition” są Dr Ewa Skrzydło-Tefelska oraz Mikołaj Skowronek. Pobierz  publikację…

28.06.2016

The Private Equity Review – 5th Edition, Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański oraz Mateusz Blocher

Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański oraz Mateusz Blocher autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – 5th Edition”

Miło nam poinformować, że autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – 5th Edition”, wydanej przez Law Business Research Ltd. są Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański oraz Mateusz Blocher. Pobierz rozdział…

28.06.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Decyzja środowiskowa wiąże organ wydający pozwolenie na budowę

WSA W ŁODZI Związanie organów wydających pozwolenie na budowę treścią decyzji środowiskowej nie tylko nie pozwala na badanie jej legalności w toku postępowania o pozwolenie na budowę, ale wręcz nakazuje podporządkowanie się jej postanowieniom w toku…

28.06.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie na budowę

Przeznaczenie działki w ewidencji gruntów oraz zakres zaplanowanych prac mogą wyłączać możliwość utwardzenia powierzchni gruntu na podstawie zgłoszenia. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych najczęściej jest zaliczane do urządzeń budowlanych,…

06.06.2016

Rewolucja w umowach o pracę

Miło nam poinformować, że dostępny jest poradnik dla pracowników i pracodawców pt. “Rewolucja w umowach o pracę”, którego współautorami są: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Łukasz Sobolewski oraz Jacek Szewczyk. Opracowanie zawiera informacje na temat zmian…