28.02.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Zaskarżenie uchwał zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych

1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny. 2. Uchwały zarządu, rady…

27.02.2014

Agnieszka Modras, dr. Marcin Olechowski, Rzeczpospolita

Zasady dla sektora finansowego poza prawem

Grozi nam powrót tzw. prawa powielaczowego, co jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie – ostrzegają prawnicy. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła niedawno projekt „Zasada ładu korporacyjnego dla podmiotów…

20.02.2014

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia prawa pracy 1791

Dyscyplinarka za unikanie doręczenia wypowiedzenia

Pracownik otrzymał polecenie udania się na spotkanie z przełożonym, aby odebrać wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak, gdy dowiedział się o celu spotkania, pod pretekstem złego samopoczucia wyszedł z firmy. Czy takie zachowanie uzasadnia…

31.01.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały spółki kapitałowej

Sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółek kapitałowych nie są bezwzględnie nieważne, a wyrok stwierdzający ich nieważność ma charakter konstytutywny (skutek ex tunc). Uchwała (7) SN z 18.9.2013r. , III…

28.01.2014

Katarzyna Wójcik, Rzeczpospolita, opinia dr. Rudolfa Ostrihanskiego

Cudzoziemcom trudno dostać posadę w administracji

W służbie cywilnej został zatrudniony do tej pory tylko jeden cudzoziemiec. Polskie urzędy nie spełniają wymogów nałożonych przez Unię.  Na 272 oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów…

09.01.2014

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia prawa pracy 1785

Sąd oddali roszczenie pracownika, jeśli rażąco naruszył obowiązki

roszczeniaCzy można pozbawiać zatrudnionego jego prawa, gdy jest ono niezgodne z zasadami współżycia społecznego? Sąd pracy może weryfikować uprawnienia pracodawcy lub pracownika wynikające z przepisów prawa pracy i ingerować…