10.12.2015

Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Sobolewski

Orzecznictwo europejskie pomoże interpretować nowe przepisy o umowach na czas określony

Do kodeksu pracy 22 lutego 2016 r. trafi kontrowersyjny wyjątek pozwalający na przekraczanie limitów zatrudnienia terminowego. Pracodawcy nie będą jednak mieli dowolności przy jego stosowaniu. Ustawa z 25 czerwca…

30.11.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki z powodu niemożności osiągnięcia celu spółki albo z innej ważnej przyczyny wywołanej stosunkami spółki

1. Powództwo o rozwiązanie spółki przewidziane w art. 271 pkt 1 KSH stanowi subsydiarny środek prawny, co oznacza, że kompetencja do żądania rozwiązania spółki przysługuje wspólnikowi tylko wtedy, gdy przeszkody w działalności…

19.11.2015

Anna Krzyżanowska, Dziennik Gazeta Prawna wypowiedź Szymona Gołębiowskiego

40 euro w Sądzie Najwyższym

Sądy mają problem z interpretacją przepisów ustawy o terminach zapłaty w kontekście handlu drewnem. Wątpliwości w tej kwestii powinna rozwiać uchwała. Sprawa związana jest z opisywanymi już przez DGP licznymi postępowaniami sądowymi,…

30.10.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Dopuszczalność sfinansowania wynagrodzenia umorzeniowego z agio

Artykuł 199 § 6 i 7 KSH nie wskazują enumeratywnie dwóch wyłącznych źródeł finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały. Czysty zysk oraz kwota nominalna obniżonego kapitału zakładowego nie są zatem jedynymi…

13.10.2015

Katarzyna Borowska, Rzeczpospolita, wypowiedź dr. Rudolfa Ostrihanskyego

Kancelarie: wyższe obroty, nieco mniejsze zyski

Większa konkurencja i zmieniająca się sytuacja na rynku wymuszają szukanie nowych strategii. Większość największych kancelarii zwiększyła swoje dochody rok do roku (2014 do 2013). Mniej firm prawniczych odnotowuje jednak…

01.10.2015

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Jacek Szewczyk, Łukasz Sobolewski

Jak stosować nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym

Umowy na czas określony będzie można zawierać maksymalnie na okres 33 miesięcy, ale ich limit zwiększy się z dwóch do trzech. Znikną też kontrakty na czas wykonania określonej pracy. Takie zmiany…

30.09.2015

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Odmienne uregulowanie wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. w stosunku do regulacji art. 202 § 1 KSH musi wynikać z umowy spółki. Postanowienia zawarte w uchwale zgromadzenia wspólników są…

17.09.2015

The International Investigations Review

The International Investigations Review – 5th Edition

Zapraszamy do zapoznania się z piątą edycją publikacji “The International Investigations Review “, w której autorem polskiego rodziału jest mec. Tomasz Konopka, Partner w SK&S. Pobierz publikację w wersji PDF.

10.09.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź Dariusza Skuzy

Spadek nie może krzywdzić konkubenta

Siostra spłaci partnerkę brata według obecnej wartości mieszkania, a nie według kilka razy niższej ceny wykupu – uznał Sąd Najwyższy. Podczas podziału majątku powstałego w trakcie nieformalnego związku…

08.09.2015

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź Krzysztofa Pawlisza

Spór o blokowanie obrotu akcjami przez rząd

Minister w rozporządzeniu ma określać strategiczne firmy. To rodzi obawy o upolitycznienie decyzji. Część prawników krytykuje ustawę o kontroli niektórych inwestycji. Podważają ekspresowe tempo prac, sprzeczność z przepisami UE i prawo…