28.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Piotra Andrzejaka

NSA: sprzedaż biurowca może być korzystnie opodatkowana VAT

Orzecznictwo Zbycia samej nieruchomości nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mamy z nią do czynienia, gdy sprzedajemy zespół składników majątkowych, który sam w sobie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej. Precedensowe orzeczenie dotyczy…

28.11.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Rozwiązanie spółki komandytowej bez obowiązku spłaty zobowiązań i pokrycia niedoboru majątku przed wykreśleniem spółki z KRS

Artykułu 82 i 83 w zw. z art. 67 § 1 i art. 103 KSH nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej w przypadku gdy wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki (bez przeprowadzenia…

24.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

MS kontra prezesi sądów. Będą spory kompetencyjne

PROBLEM: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (pierwotna wersja z 14 października, ostatnia z 9 listopada) zakłada zmianę w zakresie zwierzchnictwa nad dyrektorami sądów (odpowiedzialnymi za sprawy…

22.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Legalizacja to prawo, a nie obowiązek inwestora

NSA: Wykonanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę skutkuje koniecznością przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, tj. tzw. postępowania legalizacyjnego. W ramach tego postępowania…

22.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Budowa bez obowiązku zgłoszenia też pod kontrolą

NSA: Do robót budowlanych i obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia, mogą być stosowane przepisy o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 50 ust. 1…

15.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Ograniczenia nie powinny ingerować w prawo własności w sposób nieuzasadniony

NSA: Przy wykładni przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu należy uwzględnić, że stanowią one regulację ingerującą w prawo własności, a zatem wartość podlegającą konstytucyjnej ochronie. Ograniczenie swobody zmiany…

08.11.2016

Poradnik Handlowca, opinia Piotra Andrzejaka

Kluczowe znaczenie faktur

„Poradnik Handlowca”: Przy­gotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego, zaakcepto­wana przez rząd, wprowadza za wyłudzenia podatku VAT bardzo wysokie kary. Najwyż­szy wymiar kary to aż 25 lat więzienia, co…

08.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Wysokość zabudowy ważniejsza niż liczba kondygnacji

NSA Nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z tego powodu, że w projekcie budowlanym nie zachowano maksymalnej liczby kondygnacji przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wystarczającym warunkiem dla stwierdzenia zgodności…

08.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Dopuszczalne odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych po wykonaniu robót

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego, może zostać udzielona także w stosunku do obiektów budowlanych już zrealizowanych. Organ nadzoru…

08.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Piotra Andrzejaka

Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych

Rozliczenia: Skarbówka bierze się za budynki komercyjne. Przez lata twierdziła, że sprzedaż centrum handlowego czy biurowca, będących głównym aktywem spółki, jest dostawą towarów. Teraz uważa, że chodzi o zorganizowaną część przedsiębiorstwa….