24.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Obowiązkowa ekspertyza w postępowaniu naprawczym

NSA: Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych…

24.01.2017

Rzeczpospolita, Irena Pacholewska-Urgacz

Oddanie dziecka do przedszkola nie oznacza zaprzestania osobistej opieki

Rz: Gdzie i jak przedsiębiorca powinien zgłosić, że chce zawiesić działalność na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Irena Pacholewska-Urgacz: Przede wszystkim powinien złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

18.01.2017

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition, mec. Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału w “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review- Edition 5”

Miło nam poinformować, że autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition” wydanej przez Law Business Research jest mec. Tomasz Konopka, partner w SK&S. Pobierz…

16.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Filipa Sodulskiego

Rząd przykręca śrubę w dziełach

Nadzór zamiast ustawy wprowadzającej oskładkowanie wszystkich umów o dzieło ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy mają zaostrzyć kontrole pracodawców. Firmy są na przegranej pozycji, bo sądy powtarzają argumenty zakładu….

11.01.2017

Getting the Deal Through: Private Client, mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

Getting the Deal Through: Private Client 2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Getting the Deal Through: Private Client”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S oraz Karolina Gotfryd. Pobierz publikację w wersji PDF.

10.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Hałas z sąsiedniego lokalu podstawą do wszczęcia postępowania

NSA: Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, który dotknięty jest skutkami użytkowania innego lokalu zagrażającymi zdrowiu ludzi, ma interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia…

03.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nieścisłości należy jasno określić

Orzecznictwo. NSA: Badanie zgodności projektu budowlanego z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy jest uzależnione od okoliczności sprawy. W sytuacji pełnej zgodności projektu z postanowieniami decyzji rolą organu jest zaakcentowanie dokonania tej oceny…

29.12.2016

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu

1. Naruszenie przez członka zarządu obowiązku staranności przy wykonywaniu obowiązków (art. 293 § 2 KSH) dokonane z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego jest sprzeczne z interesem spółki i jako łamiące…

27.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nie zawsze ważniejszy interes publiczny

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: W procedurze kształtowania polityki przestrzennej ochronie podlega również interes indywidualny. Jeżeli wobec nieruchomości przyjęto rozwiązania planistyczne ingerujące w prywatną własność, inne niż w stosunku do sąsiednich…

27.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Montaż stalowego komina to przebudowa

NSA: Zamontowanie w mieszkaniu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącego pieca, zainstalowanie na tym budynku stalowego komina o wysokości powyżej 3 m oraz wykonanie instalacji łączącej piec z kominem stanowi roboty…