24.03.2014

 Dziennik Gazeta Prawna, Emilia Sroka

Rozwiązania, które dają prawo do zwolnienia z akcyzy

Firma, która nie chce zapłacić daniny od wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych, musi spełnić określone warunki. Jest z tym problem, bo ustawa nie precyzuje, jak to należy zrobić. W praktyce organy podatkowe…

21.03.2014

dr. Wojciech Iwański, Dziennik Gazeta Prawna

Gdybym mógł zmienić jeden przepis…

To nie dokonywałbym regulacji, ale deregulacji poprzez ograniczenie nadmiernych warunków formalnych i obowiązków. Jako prawnik doradzający bankom zmieniłbym przepisy regulujące zasady powierzania przez banki wykonywania określonych czynności innym podmiotom, czyli…

20.03.2014

Irena Pacholewska-Urgacz, Rzeczpospolita

Problem ze świątecznymi e-usługami

Nowe przepisy o możliwości wykonywania pracy zdalnej w niedziele i święta to więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma pewności, kto i w jakim zakresie może je stosować. 4 marca 2014 r. weszła…

17.03.2014

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź mec. Dariusza Skuzy

Jak adwokaci wygrywają sprawy w pięć minut

W procesach sądowych jest coś z teatru. Swoją rolę do odegrania ma też pełnomocnik: powinien mówić krótko, ciekawie i nie irytować sędziego. Podczas jednej z rozpraw przed Sądem Najwyższym sędzia przywołał do porządku…

14.03.2014

dr. Andrzej Szlęzak, Dziennik Gazeta Prawna

Gdybym mógł zmienić jeden przepis…

Nie wiedziałbym, gdzie najpierw ręce włożyć. Bo do zmiany jest sporo, ale nie w tym rzecz. Prawo zwykle nie nadąża za życiem, ale to nic nowego. Prawo jest raczej reaktywne, nie proaktywne – reaguje na zmiany…

28.02.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Zaskarżenie uchwał zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych

1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny. 2. Uchwały zarządu, rady…

27.02.2014

Agnieszka Modras, dr. Marcin Olechowski, Rzeczpospolita

Zasady dla sektora finansowego poza prawem

Grozi nam powrót tzw. prawa powielaczowego, co jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie – ostrzegają prawnicy. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła niedawno projekt „Zasada ładu korporacyjnego dla podmiotów…

20.02.2014

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia prawa pracy 1791

Dyscyplinarka za unikanie doręczenia wypowiedzenia

Pracownik otrzymał polecenie udania się na spotkanie z przełożonym, aby odebrać wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak, gdy dowiedział się o celu spotkania, pod pretekstem złego samopoczucia wyszedł z firmy. Czy takie zachowanie uzasadnia…

31.01.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały spółki kapitałowej

Sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółek kapitałowych nie są bezwzględnie nieważne, a wyrok stwierdzający ich nieważność ma charakter konstytutywny (skutek ex tunc). Uchwała (7) SN z 18.9.2013r. , III…

28.01.2014

Katarzyna Wójcik, Rzeczpospolita, opinia dr. Rudolfa Ostrihanskiego

Cudzoziemcom trudno dostać posadę w administracji

W służbie cywilnej został zatrudniony do tej pory tylko jeden cudzoziemiec. Polskie urzędy nie spełniają wymogów nałożonych przez Unię.  Na 272 oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów…