13.05.2014

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź mec. Dariusza Skuzy

Prawa unijnego uczyliśmy się w praktyce

Mija dziesięć lat od przystąpienia Polski do Unii. Wiele wtedy mówiono o implementacji prawa unijnego, jakby straszono prawników i sędziów: uczcie się. Czy uczył się pan tego prawa na zapas? Dariusz Skuza:…

08.05.2014

Marek Domagalski, Rzeczpospolita, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego

Spółka za złotówkę budzi nadzieje i opór

Dzisiaj komitet stały rządu zadecyduje o losie projektu ułatwiającego działanie spółki z o.o. i zmniejszającego kapitał zakładowy do 1 zł. Choć spółkę z o.o. można założyć z niewielkim kapitałem, bo 5 tys….

08.05.2014

Sławomir Wikariak, Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego

Spółka bez kapitału, ale z większą odpowiedzialnością

Udziały w spółkach z o.o. nie będą już musiały odpowiadać ściśle wpłatom na kapitał zakładowy. Dzięki udziałom beznominałowym firmy dostaną szansę na łatwiejszą restrukturyzację. – Załóżmy, że mamy trzech wspólników, każdy…

06.05.2014

Rzeczpospolita, Magdalena Węglarz

W złotych okowach zarządu, czyli jak się wyplątać ze spółki

Mało kto w momencie nominacji na członka organu myśli o tym, że kiedyś to członkostwo trzeba będzie zakończyć. Praktyka i sprzeczne ze sobą orzeczenia sądów pokazują jednak, że rezygnacja nie jest łatwa. Nie wiadomo, kogo…

30.04.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Skutki braku określenia maksymalnej wysokości dopłat w stosunku do udziału w umowie spółki

Brak określenia maksymalnej wysokości dopłat w stosunku do udziału w umowie spółki skutkuje bezskutecznością zawieszoną uchwały o dopłatach do czasu uzyskania zgody wszystkich wspólników na wniesienie dopłat, a w braku tej zgody – nieważnością…

29.04.2014

Rzeczpospolita, opinia prof. Stanisława Sołtysińskiego  

Niełatwo zrezygnować z zarządu

Czy rezygnacja z funkcji złożona drugiemu członkowi dwuosobowego zarządu spółki z o.o.powoduje wygaśnięcie mandatu? Jednym ze sposobów przedterminowego wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest rezygnacja z funkcji. Dla skuteczności wymaga złożenia…

28.04.2014

Rzeczpospolita, opinia prof. Stanisława Sołtysińskiego

Pierwsze sprawozdanie może być krótsze

Jeśli spółka zaczyna działać w I połowie roku, sprawozdanie obejmie tylko brakujące miesiące. Spółka może złożyć sprawozdanie za niepełny rok. To wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, który przesądził tę nieuregulowaną, by nie powiedzieć:…

14.04.2014

Rzeczpospolita, wypowiedź prof. Stanisława Sołtysińskiego  

Spory wolimy powierzać sędziom

Do arbitrażu trafia zaledwie 2 tys. spraw rocznie. Do sądów aż 1,5 miliona. – Mediacja i arbitraż nie cieszą się w Polsce popularnością – mówił Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości, na konferencji…

28.03.2014

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Skuteczność zawiadomienia spółki z o.o. o przejściu udziału

Brak prawidłowego zawiadomienia i udowodnienia przejścia udziałów nie może zostać zastąpiony wiedzą spółki o przejściu udziałów. Wyrok SA w Warszawie z 12.11.2013 r. VI ACA 182/13 Wyrok SA dotyczył skuteczności…

28.03.2014

Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna, opinia Emilii Sroki

Fiskus musi na czas wiedzieć o darowiźnie. Inaczej trzeba płacić

Darczyńca może zastrzec w umowie, że przekazanie pieniędzy jest związane ze spełnieniem jakiegoś warunku. Nie wstrzymuje to jednak obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Inaczej przepadnie zwolnienie. Przekonała się o tym czytelniczka,…