21.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jakich dopełnić procedur, by uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

NSA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis analizowanych co najmniej trzech wariantów jego realizacji, tj. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,…

15.03.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Przekształcenie przedsiębiorcy – osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy-osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie mamy do czynienia z sukcesją generalną. Postanowienie SN z 29.1.2016 r., II CZ 94/15 X sp. z o.o. (X) wytoczyła powództwo przeciw…

14.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąsiad nie zaskarży decyzji o warunkach zabudowy

PRAWO BUDOWLANE: Zarzuty przeciwników inwestycji związane z takim kwestiami jak naruszenie warunków gruntowych, obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości i pogorszenie warunków życia nie mogą być skuteczne na etapie wydawania decyzji…

10.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Marek Domagalski, komentarz: Maciej Zwolińsk

Pakiet wierzycielski gotowy

SEJM: Firmy łatwiej zyskają z biur informacji dane o kontrahencie i skorzystają z pozwów zbiorowych. W czwartek późnym wieczorem Sejm uchwalił pilotażowy projekt z pakietu „Sto zmian dla firm” wicepremiera Mateusza…

09.03.2017

Wywiad z Robertem Gawałkiewiczem przeprowadzony przez red. Ireneusza Walencika z portalu rynekprawniczy.pl

Robert Gawałkiewicz: Chcemy obsługiwać sprawy najtrudniejsze

Zapraszamy do lektury wywiadu na stronie www.rynekprawniczy.pl

07.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Opłata legalizacyjna: organ musi sprawdzić czy była samowola

PRAWO BUDOWLANE: Wymierzenie przez organ nadzoru budowlanego tzw. opłaty legalizacyjnej zależy od uprzedniego ustalenia, czy inwestor, który dopuścił się samowoli budowlanej, spełnił warunki, o których mowa w art. 49 ust. 1 Prawa…

28.02.2017

Rzeczpospolita, komentarz adwokat Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Segregacja śmieci: w regulaminie nie ma bezwzględnego obowiązku

ORZECZNICTWO: Limitowanie ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości jest dopuszczalne w ramach ustawowego upoważnienia rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy orzekł Naczelny Sąd…

21.02.2017
Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od kategorii obiektu

NSA: Dopuszczalność nałożenia na inwestora opłaty legalizacyjnej oraz następnie wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę wybudowanego nielegalnie obiektu zależy od prawidłowego ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, do jakiej kategorii obiektów budowlanych zalicza…

16.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz adw. Filip Sodulski

Zaległości do ZUS będą się przedawniać. Ale trudniej

W kwestii przedawnienia należności w przepisach nic się nie zmieniło – tłumaczy nam organ rentowy. To reakcja na pojawiające się komentarze do założeń nowego rozporządzenia regulującego kolejność zaliczania wpłat z tytułu należności…

15.02.2017

Rzeczpospolita, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Jak mniejszość nadużywa praw w spółkach akcyjnych

Prof. Stanisław Sołtysiński: Wspólnicy mają ułatwioną możliwość szantażu korporacyjnego. Wszystko przez rozbieżności dotyczące interpretacji przepisów, które prowadzą do tego, że niezwykle łatwo jest uzyskać zabezpieczenie na drodze zawieszenia postępowania rejestrowego…