20.04.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Łączenie opieki nad dzieckiem ze świadczeniem pracy zgodnie z regułami

UPRAWNIENIA: Podczas urlopu macierzyńskiego matka ma bardzo ograniczone możliwości rezygnacji z tego wolnego i powrotu do firmy. Znacznie bardziej elastyczny pod tym względem jest urlop rodzicielski i wychowawczy. Polskie przepisy przewidują…

18.04.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

W zabudowie szeregowej dom nie może być wyższy niż sąsiada

Orzecznictwo NSA, PRAWO BUDOWLANE: Nie można pominąć warunku, by w zabudowie jednorodzinnej część budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, przylegającego całą powierzchnią ściany do budynku istniejącego na sąsiedniej działce,…

13.04.2017

Artykuł Marty Rogocz

“Monitorowanie pracowników w świetle polskiego i europejskiego orzecznictwa”

W najnowszym wydaniu Młodej Palestry ukazał się artykuł pt: “Monitorowanie pracowników w świetle polskiego i europejskiego orzecznictwa” aplikant Marty Rogocz, zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawą publikacją. Artykuł dosętpny od…

10.04.2017

Mikołaj Sowiński, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

Nowe propozycje regulacji w zakresie text and data mining

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dyrektywa InfoSoc) przestała odpowiadać na wiele wyzwań…

05.04.2017

The Tax Disputes and Litigation Review – Edition 5 , mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

The Tax Disputes and Litigation Review – Edition 5

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z piątą edycją publikacji ” The Tax Disputes and Litigation Review – Edition 5 “, w której autorami rozdziału dotyczącego Polski są mec. Sławomir…

04.04.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Decyzja o warunkach zabudowy wskazuje przeznaczenie działki

ORZECZNICTWO: O charakterze działki, budowlana, czy rolna,  nie przesądza aktualny, rzeczywisty sposób jej wykorzystania, lecz także jej budowlane lub niebudowlane przeznaczenie. Jeżeli działka gruntu może być zabudowana zgodnie…

29.03.2017

Rzeczpospolita, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Mandat może trwać o rok dłużej niż kadencja

STANISŁAW SOŁTYSINSKI: Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga spory dotyczące nie tylko wygaśnięcia mandatów członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, lecz również członków ich zarządów – przekonuje profesor. 24 listopada 2016…

24.03.2017

Rzeczpospolita, Grzegorz Koguciuk

Łatwiejsze pozywanie, trudniejsza obrona

Nowe zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, nad którymi pracę zaczął Sejm, skupiają się na stworzeniu instytucji ułatwiających dochodzenie roszczeń „antymonopolowych”– pisze ekspert Grzegorz Koguciuk….

23.03.2017

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny DGP

Największe i najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2016 roku

Liderami, osiągającymi najwyższe wyniki, zostały PwC, CRIDO Taxand, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz HLB M2 Audyt. Zwycięzcami mającymi największe osiągnięcia w „sporach podatkowych” są EY oraz KPMG, a w „projektach…

21.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jakich dopełnić procedur, by uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

NSA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis analizowanych co najmniej trzech wariantów jego realizacji, tj. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,…