02.02.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Filipa Sodulskiego

Prawdy i mity o stawce godzinowej

Nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), wprowadzająca gwarancję minimalnego wynagrodzenia przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje…

31.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Rada przy uchwalaniu planu jest związana ustaleniami studium

SAMORZĄD: Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić uszczegółowienie zapisów zawartych w studium i nie może prowadzić do zmiany kierunków zagospodarowania. Zmiana przeznaczenia terenów w planie miejscowym (nawet jeżeli polega na zamianie podstawowego…

26.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej

Czy można samodzielnie uchylać regulaminy? Zdania są podzielone

Gdy zatrudnienie u pracodawcy spadnie poniżej 50 pracowników, może on zlikwidować akty prawa wewnątrz firmowego dotyczące wynagrodzeń i pracy. Niekoniecznie jednak samodzielnie. Będzie musiał współdziałać ze związkami zawodowymi. Co…

24.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Obowiązkowa ekspertyza w postępowaniu naprawczym

NSA: Na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego upoważnione są do nałożenia na inwestora w drodze decyzji obowiązku przedłożenia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych…

24.01.2017

Rzeczpospolita, Irena Pacholewska-Urgacz

Oddanie dziecka do przedszkola nie oznacza zaprzestania osobistej opieki

Rz: Gdzie i jak przedsiębiorca powinien zgłosić, że chce zawiesić działalność na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Irena Pacholewska-Urgacz: Przede wszystkim powinien złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

18.01.2017

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition, mec. Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału w “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review- Edition 5”

Miło nam poinformować, że autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 5th Edition” wydanej przez Law Business Research jest mec. Tomasz Konopka, partner w SK&S. Pobierz…

16.01.2017

Dziennik Gazeta Prawna, wypowiedź Filipa Sodulskiego

Rząd przykręca śrubę w dziełach

Nadzór zamiast ustawy wprowadzającej oskładkowanie wszystkich umów o dzieło ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy mają zaostrzyć kontrole pracodawców. Firmy są na przegranej pozycji, bo sądy powtarzają argumenty zakładu….

11.01.2017

Getting the Deal Through: Private Client, mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

Getting the Deal Through: Private Client 2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Getting the Deal Through: Private Client”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S oraz Karolina Gotfryd. Pobierz publikację w wersji PDF.

10.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Hałas z sąsiedniego lokalu podstawą do wszczęcia postępowania

NSA: Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, który dotknięty jest skutkami użytkowania innego lokalu zagrażającymi zdrowiu ludzi, ma interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia…

03.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nieścisłości należy jasno określić

Orzecznictwo. NSA: Badanie zgodności projektu budowlanego z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy jest uzależnione od okoliczności sprawy. W sytuacji pełnej zgodności projektu z postanowieniami decyzji rolą organu jest zaakcentowanie dokonania tej oceny…