29.03.2017

Rzeczpospolita, komentarz prof. Stanisława Sołtysińskiego

Mandat może trwać o rok dłużej niż kadencja

STANISŁAW SOŁTYSINSKI: Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga spory dotyczące nie tylko wygaśnięcia mandatów członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, lecz również członków ich zarządów – przekonuje profesor. 24 listopada 2016…

24.03.2017

Rzeczpospolita, Grzegorz Koguciuk

Łatwiejsze pozywanie, trudniejsza obrona

Nowe zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, nad którymi pracę zaczął Sejm, skupiają się na stworzeniu instytucji ułatwiających dochodzenie roszczeń „antymonopolowych”– pisze ekspert Grzegorz Koguciuk….

23.03.2017

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny DGP

Największe i najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2016 roku

Liderami, osiągającymi najwyższe wyniki, zostały PwC, CRIDO Taxand, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz HLB M2 Audyt. Zwycięzcami mającymi największe osiągnięcia w „sporach podatkowych” są EY oraz KPMG, a w „projektach…

21.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jakich dopełnić procedur, by uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

NSA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis analizowanych co najmniej trzech wariantów jego realizacji, tj. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,…

15.03.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Przekształcenie przedsiębiorcy – osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy-osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie mamy do czynienia z sukcesją generalną. Postanowienie SN z 29.1.2016 r., II CZ 94/15 X sp. z o.o. (X) wytoczyła powództwo przeciw…

14.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąsiad nie zaskarży decyzji o warunkach zabudowy

PRAWO BUDOWLANE: Zarzuty przeciwników inwestycji związane z takim kwestiami jak naruszenie warunków gruntowych, obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości i pogorszenie warunków życia nie mogą być skuteczne na etapie wydawania decyzji…

10.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Marek Domagalski, komentarz: Maciej Zwolińsk

Pakiet wierzycielski gotowy

SEJM: Firmy łatwiej zyskają z biur informacji dane o kontrahencie i skorzystają z pozwów zbiorowych. W czwartek późnym wieczorem Sejm uchwalił pilotażowy projekt z pakietu „Sto zmian dla firm” wicepremiera Mateusza…

09.03.2017

Wywiad z Robertem Gawałkiewiczem przeprowadzony przez red. Ireneusza Walencika z portalu rynekprawniczy.pl

Robert Gawałkiewicz: Chcemy obsługiwać sprawy najtrudniejsze

Zapraszamy do lektury wywiadu na stronie www.rynekprawniczy.pl

07.03.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Opłata legalizacyjna: organ musi sprawdzić czy była samowola

PRAWO BUDOWLANE: Wymierzenie przez organ nadzoru budowlanego tzw. opłaty legalizacyjnej zależy od uprzedniego ustalenia, czy inwestor, który dopuścił się samowoli budowlanej, spełnił warunki, o których mowa w art. 49 ust. 1 Prawa…

28.02.2017

Rzeczpospolita, komentarz adwokat Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Segregacja śmieci: w regulaminie nie ma bezwzględnego obowiązku

ORZECZNICTWO: Limitowanie ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości jest dopuszczalne w ramach ustawowego upoważnienia rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy orzekł Naczelny Sąd…