08.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Wysokość zabudowy ważniejsza niż liczba kondygnacji

NSA Nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z tego powodu, że w projekcie budowlanym nie zachowano maksymalnej liczby kondygnacji przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wystarczającym warunkiem dla stwierdzenia zgodności…

08.11.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Dopuszczalne odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych po wykonaniu robót

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego, może zostać udzielona także w stosunku do obiektów budowlanych już zrealizowanych. Organ nadzoru…

08.11.2016

Dziennik Gazeta Prawna, opinia Piotra Andrzejaka

Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych

Rozliczenia: Skarbówka bierze się za budynki komercyjne. Przez lata twierdziła, że sprzedaż centrum handlowego czy biurowca, będących głównym aktywem spółki, jest dostawą towarów. Teraz uważa, że chodzi o zorganizowaną część przedsiębiorstwa….

02.11.2016

The Acquisition and Leveraged Finance Review, mec. Tomasz Kański, mec. Borys Sawicki

The Acquisition and Leveraged Finance Review – Third Edition

Zapraszamy do zapoznania się z trzecą edycją publikacji “The Acquisition and Leveraged Finance Review”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Tomasz Kański – Partner w SK&S oraz mec. Borys Sawicki. Pobierz…

31.10.2016

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o. z powodu sprzeczności z umową spółki

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z o.o. z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uchylenia tej uchwały (art. 249 § 1 KSH). Uchwała SN z 10.3.2016 r., III CZP 1/16 Powód…

21.10.2016

Rzeczpospolita, opinia Jacka Sińskiego

Wyborowa kontra Poznań. Idzie o 100 milionów złotych

Odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przedawnia się po dziesięciu latach, niezależnie od tego, czy żąda go Kowalski czy firma. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla tych, co ponieśli szkodę w związku…

18.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Za nielegalne przystąpienie do użytkowania ukarać można nie tylko inwestora

NSA Zasadą jest, że karę z tytułu przystąpienia do użytkowania budynku z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego (art.54 i 55) nałożyć można na inwestora. Jest tak dlatego, że to na inwestorze ciąży odpowiedzialność materialna i formalna za budowę….

13.10.2016

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Po uchwale Sądu Najwyższego: czy za jedną szkodę będą dwie rekompensaty

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie i za dyskryminację przy wypowiedzeniu to zdaniem SN dwie odrębne sprawy. Pojawia się więc pytanie, czy pracownik może żądać obydwu. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego…

11.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Metodę szacowania nieruchomości wybiera rzeczoznawca

NSA Jeśli nieruchomość przeznaczona pod inwestycję drogową została wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako droga, brak jest podstaw prawnych, by za podobne do wycenianej przyjmować nieruchomości o innym…

11.10.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Brak pozwolenia na rozbudowę może skutkować nakazem rozbiórki

 Roboty budowlane polegające na wykonaniu ścian murowanych i przeszklonych oraz szklanego zadaszenia, w wyniku których powstaje nowe pomieszczenie użytkowe w istniejącym budynku, stanowią rozbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6…