27.09.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nieprawidłowe sformułowanie podstaw kasacyjnych

Źle postawione zarzuty skargi kasacyjnej uniemożliwiają Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu związanemu granicami tej skargi kontrolę legalności zaskarżonego wyroku. Postawienie zarzutu naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ…

26.09.2016

Data Protection & Privacy, mec. Agata Szeliga, mec. Katarzyna Paziewska

“Data Protection & Privacy”

Miło nam poinformować, że autorami polskiego rozdziału w publikacji “Data Protection & Privacy”, wydanej przez Thomson Reuters Ltd. są mec. Agata Szeliga – Partner w SK&S oraz mec. Katarzyna Paziewska. Pobierz…

20.09.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Wygaśnięcie pozwolenia na rozbiórkę

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie mogą ignorować faktu domagania się przez właściciela nieruchomości wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na rozbiórkę wydanego na rzecz innego podmiotu, które uniemożliwia właścicielowi wykonywanie jego praw…

16.09.2016

The Energy Regulation and Markets Review, mec. Krzysztof Cichocki oraz mec. Tomasz Młodawski

The Energy Regulation and Markets Review – 5th Edition

Zapraszamy do zapoznania się z piątą edycją publikacji “The Energy Regulation and Markets Review”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Krzysztof Cichocki – Partner w SK&S oraz mec. Tomasz Młodawski. Pobierz…

14.09.2016

Tomasz Konopka

The International Investigations Review – 6th Edition

Zapraszamy do zapoznania się z szóstą edycją publikacji “The International Investigations Review”, w której autorem polskiego rodziału jest mec. Tomasz Konopka, Partner w SK&S. Pobierz publikację w wersji PDF.

13.09.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Ażurowa przegroda zmienia układ funkcjonalny obiektu

Instalacja ażurowej przegrody stalowej, całkowicie odgradzającej dwa miejsca postojowe jest przebudową w rozumieniu art. art. 3 pkt 7a ustawy prawo budowlane, jeżeli powoduje zmianę (pogorszenie) warunków…

13.09.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Postępowanie naprawcze wstrzymuje wydanie pozwolenia

Nie jest dopuszczalne wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, gdy wobec tego obiektu toczy się postępowanie naprawcze prowadzone w trybie art. 50 i 51 ustawy – Prawo budowlane….

31.08.2016

ius.focus, komentarz mec. Łukasza Beraka

Oświadczenie jedynego likwidatora spółki kapitałowej w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z o.o. w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki. Uchwała SN z 7.4.2016 r., III CZP 84/15 Sąd Najwyższy…

30.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Nie zawsze konieczny udział czynnika społecznego

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Jeżeli w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to postępowanie takie nie stanowi tzw. postępowania wymagającego udziału społeczeństwa. W takim postępowaniu…

30.08.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Wszystkim pasażerom przysługuje odszkodowanie

NSA W sytuacji, gdy rodzice podróżują wspólnie ze swoimi małoletnimi dziećmi, a lot stanowi tylko jeden z etapów podróży, wspólne podróżowanie rodziny należy uznać za oczywisty wyraz woli rodziców sprawujących opiekę na swoimi…