11.01.2017

Getting the Deal Through: Private Client, mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

Getting the Deal Through: Private Client 2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Getting the Deal Through: Private Client”, w której autorami polskiego rodziału są mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S oraz Karolina Gotfryd. Pobierz publikację w wersji PDF.

10.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Hałas z sąsiedniego lokalu podstawą do wszczęcia postępowania

NSA: Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, który dotknięty jest skutkami użytkowania innego lokalu zagrażającymi zdrowiu ludzi, ma interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia…

03.01.2017

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nieścisłości należy jasno określić

Orzecznictwo. NSA: Badanie zgodności projektu budowlanego z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy jest uzależnione od okoliczności sprawy. W sytuacji pełnej zgodności projektu z postanowieniami decyzji rolą organu jest zaakcentowanie dokonania tej oceny…

29.12.2016

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu

1. Naruszenie przez członka zarządu obowiązku staranności przy wykonywaniu obowiązków (art. 293 § 2 KSH) dokonane z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego jest sprzeczne z interesem spółki i jako łamiące…

27.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Nie zawsze ważniejszy interes publiczny

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: W procedurze kształtowania polityki przestrzennej ochronie podlega również interes indywidualny. Jeżeli wobec nieruchomości przyjęto rozwiązania planistyczne ingerujące w prywatną własność, inne niż w stosunku do sąsiednich…

27.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Montaż stalowego komina to przebudowa

NSA: Zamontowanie w mieszkaniu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącego pieca, zainstalowanie na tym budynku stalowego komina o wysokości powyżej 3 m oraz wykonanie instalacji łączącej piec z kominem stanowi roboty…

20.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Niedopuszczalna podwójna rola organu w tej samej sprawie

NSA: Wykładnia przepisów prawa, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego najpierw jest władna w sposób władczy i jednostronny kształtować sytuację prawną podmiotów od niej niezależnych, a następnie jest uprawniona do wnoszenia…

20.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Tomasza Duchniaka

Rozstrzygnięcie o rozbiórce na kolejnym etapie postępowania

PROCEDURY: Wymierzenie opłaty legalizacyjnej, stanowi jedną z faz procedury legalizacyjnej. Przepis art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego nie pozwala na dokonywanie przez organ nadzoru budowlanego na tym etapie postępowania ustaleń,…

13.12.2016

Rzeczpospolita, komentarz Katarzyny Paczuskiej-Tokarskiej

Dwa etapy w sprawie wznowienia postępowania

NSA: Dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu istnienia przesłanek do wznowienia postępowania można przejść do kolejnego etapu postępowania i badania zasadności wskazanych przez stronę podstaw wznowienia oraz merytorycznego rozstrzygania sprawy. Kwestia przedawnienia możliwości…

07.12.2016

The Private Wealth & Private Client Review, mec. Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

The Private Wealth & Private Client Review – 5th Edition

Zapraszamy do zapoznania się z piątą edycją publikacji “The Private Wealth & Private Client Review “, w której autorami polskiego rodziału są mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S oraz Karolina…