17.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Piotr Andrzejak

Przestój w centrach handlowych. Co z rozliczeniami wynajmujących?

Właściciele powierzchni w centrach handlowych nie muszą w czasie przestoju wystawiać faktur, płacić VAT ani wykazywać przychodów. Ale co gdy zakaz ustanie? Źródłem problemów są przepisy specustawy z 31 marca br. (Dz.U….

17.04.2020

Kwartalnik PZP,  Żaneta Urbaniak

Z problematyki podstaw umorzenia postępowania przez sąd skargowy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.5.2019 r. (IV CSK 69/18)

W najnowszym Kwartalniku PZP ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak. Przedmiotem glosowanego postanowienia SN były rozważania o możliwości modyfikacji żądania zgłoszonego na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą…

RAPORT SK&S | Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Czym jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” (tak definiuje ją Prawo bankowe). Na ocenę zdolności…

RAPORT SK&S | Ceny maksymalne w tarczy antykryzysowej

Pobierz Raport w PDF W tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się bezprecedensowe rozwiązania polegające na możliwości wprowadzenia cen i marż maksymalnych. Nowe regulacje przewidują też surowe sankcje finansowe za stosowanie cen…

09.04.2020

Law Business Research, Janusz SiekańskiRadosław Waszkiewicz

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 9”

Janusz Siekański i Radosław Waszkiewicz autorami polskiego rozdziału publikacji “The Real Estate Law Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

09.04.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz BerakMaciej Gil

Status prawny mienia spółki ujawnionego po jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS przed wejściem w życie art. 25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.; dalej jako: KRSU) mienia…

Ewa Skrzydło-Tefelska i Karol Gajek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2020 – 9th Edition”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Karol Gajek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2020 – 9th Edition”, wydanej przez Global Legal Group. Polski rozdział dostępny jest online i w wersji PDF.

RAPORT SK&S | Krótki przewodnik dla kredytobiorców w czasach pandemii

Pobierz Raport w wersji PDF Wpływ pandemii na umowy finansowania 1.  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej rodzą dla kredytobiorców dwa główne ryzyka: Trudności w terminowej…

Tarcza antykryzysowa a danina solidarnościowa

SPÓŹNIONY PIT BEZ SANKCJI – A CO Z DANINĄ SOLIDARNOSCIOWĄ? Tarcza antykryzysowa umożliwi podatnikom składanie zeznań rocznych w PIT do 31 maja 2020 r. bez możliwości nałożenia na nich sankcji karnoskarbowych….

RAPORT SK&S | Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19 Kluczem do przetrwania przez przedsiębiorców kryzysu wywołanego COVID-19 jest zachowanie płynności i uniknięcie upadłości. Tzw. tarcza antykryzysowa zadania tego…