30.05.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Skutki niewykonania obowiązku nałożonego decyzją

ORZECZNICTWO: Prawidłowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego badana jest wyłącznie w ramach postępowania w sprawie zarzutów. Nie może natomiast być badana w postępowaniu w przedmiocie nałożenia grzywny. Wnoszenie zarzutów stanowi prawo, które…

16.05.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Decyzja środowiskowa dla stoczni remontowej

ORZECZNICTWO: W przypadku, gdy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest przeprowadzana tzw. ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ administracji wydaje decyzję, której jedynym rozstrzygnięciem jest, zasadniczo, brak…

15.05.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Wspólnik naruszający zakaz konkurencji z art. 56 KSH może zwolnić się z odpowiedzialności, o której mowa w art. 57KSH, w przypadku gdy wykaże, że obok przychodów, jakie uzyskał z działalności konkurencyjnej wobec spółki, poniósł…

15.05.2017

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Kres gimnazjów to nauczyciele bez ochrony – tak jak urzędnicy KAS

PROBLEM: Wygaszanie kształcenia w gimnazjum to termin na tyle nieostry, że nie wiadomo, czy w sferze zatrudnienia oznacza przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy (k.p.), likwidację pracodawcy czy też stanowi zupełnie…

08.05.2017

The Employment Law Review – Edition 8, Roch Pałubicki i Filip Sodulski

Roch Pałubicki i Filip Sodulski autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 8”

Roch Pałubicki i Filip Sodulski autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 8”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

27.04.2017

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Przy rozwiązaniu umowy fikcja prawna doręczenia pisma zadziała na korzyść pracodawcy

Pracownik wypowiedział umowę o pracę łączącą go z pracodawcą z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po kilku dniach przestał przychodzić do pracy. Z powodu braku kontaktu z pracownikiem pracodawca po upływie tygodnia nieobecności uznał,…

23.04.2017

Sławomir Łuczak, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Fundacje rodzinne w sukcesji biznesowej

W życiu przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne przychodzi moment refleksji nad biznesem, który udało im się stworzyć. Jedni koncentrują się wówczas na sukcesach, inni na porażkach lub straconych szansach. U wszystkich jednak…

20.04.2017

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Łączenie opieki nad dzieckiem ze świadczeniem pracy zgodnie z regułami

UPRAWNIENIA: Podczas urlopu macierzyńskiego matka ma bardzo ograniczone możliwości rezygnacji z tego wolnego i powrotu do firmy. Znacznie bardziej elastyczny pod tym względem jest urlop rodzicielski i wychowawczy. Polskie przepisy przewidują…

18.04.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

W zabudowie szeregowej dom nie może być wyższy niż sąsiada

Orzecznictwo NSA, PRAWO BUDOWLANE: Nie można pominąć warunku, by w zabudowie jednorodzinnej część budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, przylegającego całą powierzchnią ściany do budynku istniejącego na sąsiedniej działce,…

13.04.2017

Artykuł Marty Rogocz

“Monitorowanie pracowników w świetle polskiego i europejskiego orzecznictwa”

W najnowszym wydaniu Młodej Palestry ukazał się artykuł pt: “Monitorowanie pracowników w świetle polskiego i europejskiego orzecznictwa” aplikant Marty Rogocz, zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawą publikacją. Artykuł dosętpny od…