06.07.2017

Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 6. edycji “The Private Equity Review”

Miło nam poinformować, że autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – 6th Edition”, wydanej przez Law Business Research Ltd. są Dr Marcin Olechowski, Wojciech Iwański, Borys Sawicki,  Mateusz…

06.07.2017

Dziennik Gazeta Prawna, Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Odchodzący z Krajowej Administracji Skarbowej bez kodeksowych przywilejów, ale i nakazów.

Przed wygaśnięciem stosunku pracy nie skorzystają z uprawnień przysługujących w okresie wypowiedzenia. Z kolei pracodawca nie zmusi ich do pójścia na urlop, ale wypłaci ekwiwalent. Osoby, które do 31 maja 2017 r. nie otrzymały propozycji pracy…

04.07.2017

Mateusz Blocher

Monitor Prawa Bankowego 6/2017

W ostatnim wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się nowa publikacja Mateusza Blocher, pt. „Działalność powiernicza jako prowadzenie rachunków dla niektórych państwowych papierów wartościowych”

04.07.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Kara tylko dla tego współinwestora, który dopuścił się przewinienia

ORZECZNICTWO: W przypadku, gdy inwestorów robót budowlanych jest kilku, a tylko jeden z nich przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego nielegalnie, tzn. bez uprzedniego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wówczas zasadne jest wymierzenie kary pieniężnej…

29.06.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Filip Sodulski

Kiedy po przejściu zakładu pracy trzeba stosować układ zbiorowy w późniejszym brzmieniu

Zasada, że wersja porozumienia z dnia transferu wiąże pracowników i pracodawcę przez rok, nie działa, gdy z czasem zostanie wynegocjowane nowe. Przy czym musi ono dla załogi być korzystniejsze. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości…

27.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Dopuszczalna skarga na uchwałę w sprawie nowego planu

ZAGOSPODAROWANIE: Uchwalenie planu miejscowego, który w sposób bezpośredni reguluje sposób zagospodarowania nieruchomości, narusza interes prawny właścicieli nieruchomości objętych jego ustaleniami. Nawet jeżeli ustalenia starego i nowego planu zagospodarowania…

26.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Czy sąsiad może skarżyć pozwolenie na użytkowanie budynku

ORZECZNICTWO: Stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Jednak w pewnych stanach faktycznych i prawnych krąg ten mogą determinować inne normy prawne. W sytuacji, gdy przedmiotem postępowania o pozwolenie…

16.06.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Podział spółki przez wydzielenie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki nieprzypisane w planie podziału

W przypadku podziału spółki przez wydzielenie nie ma zastosowania art. 531 § 3 KSH, ponieważ składniki majątku oraz zobowiązania spółki dzielonej, które nie zostały przypisane spółce przejmującej w ramach planu podziału,…

13.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Postępowanie legalizacyjne to nie postępowanie naprawcze

ORZECZNICTWO: Różny jest przedmiot postępowania legalizacyjnego, prowadzonego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, od przedmiotu postępowania naprawczego z art. 50 i 51 Prawa budowlanego. Postępowanie legalizacyjne dotyczy rozbiórki lub…

06.06.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Opinia techniczna inwestora na równi z opinią biegłego

ORZECZNICTWO: Odmienna jest pozycja prawna biegłego powoływanego przez organ administracji od pozycji prawnej podmiotu sporządzającego w toku postępowania naprawczego ocenę techniczną lub ekspertyzę na zlecenie inwestora. Niemniej jednak, obie…