26.02.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Piotr Andrzejak

Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

Rok funkcjonowania mechanizmu odwróconego rozliczenia VAT przy robotach budowlanych unaocznił szereg wątpliwości rozliczeniowych. Same przesłanki formalne stosowania tego mechanizmu są proste. Praktyka jest już jednak…

22.02.2018

Law Business Research, Jarosław Bieroński

Jarosław Bieroński autorem polskiego rozdziału publikacji “The Investment and International Taxation Review – Edition 8”

Mec. Jarosław Bieroński jest autorem polskiego rozdziału publikacji “The Investment and International Taxation Review – Edition 8”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

22.02.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Jadwiga Sztabińska, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

MRPiPS: badania ma wykonać również zwolniony ze świadczenia pracy. Nawet gdy jest to bezcelowe

Regularne wizyty u lekarza są koniecznością w trakcie zatrudnienia. Ale czy również wtedy, gdy pracownik faktycznie nie wykonuje swoich zadań, bo zajmuje się działalnością związkową albo jest w okresie wypowiedzenia? Zdania są podzielone,…

20.02.2018

Autor: Agnieszka Skowronek

Problemy z gasnącym mandatem

Gdy umowa spółki nie przewiduje końca urzędowania członka zarządu, niekoniecznie trwa on wiecznie. Lepiej wyraźnie zapisać, kiedy to nastąpi. Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Reguluje to art. 202 KSH….

Sukcesja spadkowa po indywidualnym przedsiębiorcy

Pobierz alert w wersji PDF 7 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Cele Projektu: uproszczenie procesu przejmowania przedsiębiorstwa prowadzonego w przez osoby fizyczne…

Nowy przepis limitujący zaliczanie wydatków na usługi świadczone przez podmioty powiązane

Pobierz alert w wersji PDF Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy artykuł 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wprowadza liczne ograniczenia w możliwości zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania…

13.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Nie można przenosić odpowiedzialności na struktury własnego organu

Przekroczenie przez sejmik województwa terminu na uchwalenie uchwały dotyczącej programu ochrony powietrza skutkuje pieniężną karą administracyjną, nawet jeżeli opóźnienie w jej uchwaleniu wynika z okoliczności, za które winę ponosi zarząd….

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Pobierz alert w wersji PDF Obecnie finalizowane są prace nad ustawą o jawności życia publicznego (UJP). Ustawa będzie m.in. kluczową regulacją w zakresie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym dla biznesu w Polsce. Wejście…

09.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Bartłomiej Dębski, Michał Oleś

Najem w supermarketach a ograniczenie handlu – kto zyska, kto straci

Ograniczenie niedzielnego handlu może sporo zmienić w relacjach wynajmujący – najemca, zwłaszcza w dużych obiektach handlowych. Warto więc wskazać kilka instrumentów, czy instytucji prawnych, które mogą zostać wykorzystane do dostosowania…

08.02.2018

Łukasz Berak

Electromobility infrastructure

Alert dostępny w języku angielskim: PDF