22.05.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zakres kognicji sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa

Sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.; dalej jako: KRSU)…

22.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Jakie wskaźniki uwzględnić w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, przesądza treść planu miejscowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W przypadku przekroczenia przez działalność zakładu…

18.05.2018

The Legal 500 & The In-House Lawyer, Dr Marcin Olechowski, Mikołaj Sowiński, Agata Szeliga

Why Poland became a key part of Europe’s fintech scene – and what comes next

Artykuł dostępny w języku angielskim: PDF

15.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Sąd może (ale nie musi) przeprowadzić dowody uzupełniające

Tak zwany wariant zerowy polegający na rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia nie stanowi wariantu alternatywnego, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko –…

08.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Sprzeciw od decyzji doręczanej w trybie obwieszczenia

Gdy decyzja organu odwoławczego doręczana jest w trybie obwieszczenia, dopuszczalne jest wniesienie od niej sprzeciwu (lub wniesienie skargi) do wojewódzkiego sądu administracyjnego po publicznym obwieszczeniu decyzji, lecz przed upływem 14 dni od jego…

24.04.2018

Law Business Research,  Sławomir Łuczak, Magdalena Polak

Sławomir Łuczak i Magdalena Polak autorami polskiego rozdziału publikacji “The Tax Disputes and Litigation Review – Edition 6”

Sławomir Łuczak i Magdalena Polak autorami polskiego rozdziału publikacji “The Tax Disputes and Litigation Review – Edition 6”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji PDF

24.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Stwierdzenie nieważności, czyli nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji

Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach organów administracji, wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej może spowodować podważenie zaufania obywateli do organów państwa oraz wpłynąć…

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, dotyczących wydawania interpretacji podatkowych w sprawach transakcji lub innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych

Pobierz alert w wersji PDF   Szanowni Państwo, Trwają prace nad nowelizacją w 2018 r. przepisów Ordynacji podatkowej, regulujących wydawanie interpretacji indywidualnych. Planowana nowelizacja: wprowadza zmiany w zakresie wniosków…

19.04.2018

Monitor Prawa Bankowego, autorzy: dr Wojciech Iwański, Mateusz Blocher

Monitor Prawa Bankowego 4/2018

W kwietniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Implementacja dyrektywy PAD – uwagi ogólne oraz wątpliwości na gruncie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych”, której autorami są dr Wojciech Iwański i Mateusz…